Konferencje, seminaria

Order Orła Białego dla Adama Bujaka

Znakomity artysta fotografik Adam Bujak odznaczony został 3 maja 2017 r.  Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania kultury chrześcijańskiej.

Wręczając odznaczenie prezydent Andrzej Duda nazwał Adama Bujaka “wielkim dokumentalistą polskiej historii”, a jednocześnie artystą skromnym, rozsławiającym imię polskiej fotografii na świecie oraz pokazującym poprzez swoją pracę polską kulturę i współczesność.

Adam Bujak zasłynął przede wszystkim jako fotograf papieża Jana Pawła II oraz niestrudzony dokumentalista polskiej historii, tradycji, zwyczajów i architektury.

Jako jeden z pierwszych polskich fotografów zajął się już przed kilkudziesięciu laty dokumentowaniem obrzędów i rytuałów religijnych zarówno chrześcijan, jak i przedstawicieli innych wyznań. Jego fotografie nie tylko ilustrują wydarzenia, ale przede wszystkim oddają towarzyszące im emocje i przeżycia uczestników.

Jego talent, ale przede wszystkim osobowość, skromność i umiejętność zjednywania sobie zaufania innych, otwierają przed nim miejsca niedostępne dla zwykłych ludzi. Tak było między innymi podczas fotografowania życia mnichów z góry Atos, podczas prac nad albumami o polskich klasztorach kontemplacyjnych Kamedułów, Norbertanek i Karmelitanek, czy w czasie fotografowania prawosławnej Rusi, jak też zamkniętej i nieufnej społeczności Romów. czytaj więcej +

Konferencja “Shaping Identities|Challenging Borders” w Pradze

W dniach 9 – 11 maja 2017 odbędzie się w Pradze międzynarodowa konferencja Shaping Identities|Challenging Borders (Kształtowanie tożsamości /Przekraczanie granic), poświęcona  historii fotografii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  Jej tematem jest refleksja nad rolą fotografii w procesie kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej na obszarach naszego regionu Europy, a także  nad zjawiskiem przekraczania dzięki fotografii  granic i barier etnicznych, społecznych, politycznych przez idee, technologie, style.

Organizatorami konferencji są: Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber pro Arte (Warszawa), Uniwersytet Humboldta (Berlin), Photoinstitut Bonartes (Wiedeń), Photographic History Research Centre Uniwersytetu De Montfort  (Leicester) oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa).

Program konferencji

Zebranie naukowe SHF

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyło się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (ul. Długa 28) zebranie naukowe Stowarzyszenia Historyków Fotografii, podczas którego Agnieszka i Marek Janczyk wygłosili referat pt. Krakowski fotograf Wilhelm Kleinberg (1865-1942). 

Po zebraniu odbył się Walny  Zjazd Stowarzyszenia Historyków Fotografii.

Sympozjum “Fotografia w epoce multimediów” w AJD w Częstochowie

W dniach 20-21 października 2016 odbyło się w  Częstochowie kolejne sympozjum poświęcone rozmaitym aspektom funkcjonowania fotografii w epoce multimediów, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza. Wśród autorów wystąpień byli zarówno polscy badacze i historycy fotografii, jak i naukowcy z instytucji zagranicznych.Tu: program

Materiały z sympozjum zostaną opublikowane w zeszytach naukowych AJD.