Publikacje

Odkrywanie “peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej

Książka, opublikowana w 2017 r. przez Stowarzyszenie Liber pro Arte, zawiera teksty poświęcone badaniom fotografii powstającej i funkcjonującej w tym szczególnym – z uwagi na uwarunkowania historyczne – regionie Europy. Autorzy tekstów analizują kulturowe, polityczne i społeczne znaczenie fotograficznego medium w szerokim kontekście artystycznym, ekonomicznym, ideologicznym i politycznym, a także rolę fotografii w życiu codziennym. Poszukują odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób wspólne doświadczenia z przeszłości wpłynęły na sposób wykonywania, zastosowanie, dystrybucję oraz myślenie o fotografii.

Publikacja oparta jest na materiałach zaprezentowanych podczas konferencji naukowej Odkrywanie «peryferii». Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Warszawie w 2016 r. i zapoczątkowała cykl międzynarodowych spotkań  pt. Photographic Histories in Central and Eastern Europe.

Lech Lechowicz: “Grupa Zero-61 (1961–1969)”

Opublikowana w 2016 r. przez   Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT  wspólnie z Muzeum Sztuki w Łodzi obszerna monografia Lecha Lechowicza poświęcona słynnej toruńskiej grupie fotograficznej stanowi pierwszą próbę ukazania swoistego fenomenu w dziejach fotografii polskiej, jakim była ta formacja twórcza, z uwzględnieniem szerokiego tła i kontekstu  historyczno-artystycznego, w jakim ona powstała i działała.

Działalność  grupy Zero-61 stanowi cenny i wyjątkowy w polskiej fotografii przykład wieloletniej aktywności grupowej, zachowującej przez blisko jedna dekadę żywotność oraz wewnętrzną spoistość artystyczną. W  skład grupy wchodzili: Roman Chomicz, Czesław Kuchta, Lucjan Oczkowski, Józef Robakowski, Jerzy Wardak, Wiesław Wojczulanis, Andrzej Różycki, Jan Siennik, Wojciech Bruszewski, Roman Dąbek, Michał Kokot i Antoni Mikołajczyk. czytaj więcej +

Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

To pierwszy tom z serii Źródła do Historii Fotografii Polskiej XIX wieku, wydawanej przez Stowarzyszenie Liber pro Arte dzięki grantowi Narodowego  Programu Rozwoju Humanistyki. Książka, która ukazała się w 2016 r.pod redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty  Biernackiej, prezentuje materiały z konferencji zorganizowanej w grudniu 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad fotografią profesjonalną i amatorską XIX, XX i XXI w. czytaj więcej +

Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii /Experience and Experiment in Photography

(teksty: Stefan Wojnecki, Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Magdalena Piłakowska; fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty)
Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2015

Stefan Wojnecki, jeden z najważniejszych twórców polskiej współczesnej fotografii, reprezentuje myślenie całkowicie oryginalne w polskiej i światowej teorii obrazu. Należy do grupy wybitnych polskich artystów-teoretyków, takich jak Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński, Zbyszko Trzeciakowski czy – z innej nieco perspektywy – Jan Berdyszak, których interesowała idea medium, a dopiero poprzez tę ideę jawić się mogła jakakolwiek społeczna realność, reprezentowana przez obraz.

Wydana przed ponad rokiem obszerna publikacja monograficzna (dwujęzyczna, polsko-angielska), poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego, pomyślana jest jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty. czytaj więcej +