Publikacje

Zenon Harasym: „Tadeusz Rożek. Oficer i fotograf. Fotografia wojenna z okresu I wojny światowej ”

Historia żołnierza-fotografa Tadeusza Rożka (1897–1940), jednego z wielu Polaków, których losy spięte były światowym konfliktem zwanym Wielką Wojną, czasami II Rzeczypospolitej i początkiem II wojny światowej, stała się inspiracją do powstania tej książki. Fotografia, uprawiana od lat młodzieńczych i towarzysząca Rożkowi na frontach I wojny światowej, była jego pasją.

Autor książki poświęcił jej pierwszą część dziejom fotografii wojennej, losy Tadeusza Rożka, który stał się ofiarą zbrodni katyńskiej, przedstawił w części drugiej, zaś część  ostatnia – albumowa – to przegląd fotografii i pocztówek wykonanych przez Rożka. Łącznie zostało zaprezentowanych ponad 250 ilustracji, dziś stanowiących wspomnienie i dokument sprzed blisko 100 lat. Uzupełnieniem ikonografii są kopie dokumentów wojskowych i prywatnych.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej (Wrocław – Warszawa 2019).

Zenon Harasym: “Hauptmann Alfred Böhmer. Oficer i fotograf”

Wydana w końcu 2018 r. publikacja Zenona Harasyma (nb. długoletniego członka naszego stowarzyszenia) poświęcona jest Alfredowi Bőhmerowi (1858 -1908), związanemu przez ponad 12 lat z Opolem, gdzie pełnił służbę wojskową. Jego pasją była fotografia, dzięki której znalazł miejsce w historii niemieckiej fotografii artystycznej końca XIX i początku XX wieku. Za postać znaczącą uznano go już na początku XX wieku, wspominany jest też w niektórych współczesnych publikacjach, nie doczekał się jednak szerszego opracowania. Niniejsza książka jest próbą szerszego przedstawienia miłośnikom historii fotografii postaci Alfreda Böhmera i jego dorobku artystycznego.

Pochodził z pruskiej szlachty,  karierę oficerską w armii pruskiej rozpoczął od ukończenia w 1878 r. elitarnej szkoły kadetów Lichterfelde Hauptkadettenanstalt w Berlinie.W Opolu stacjonował przez 12 lat jako Bezirksoffizier im Landwehrbezirk Oppeln. W kręgu jego artystycznych zainteresowań znajdowały się przede wszystkim krajobraz i portret. czytaj więcej +

„Plewiński. Na scenie”

Imponujący album fotografii teatralnych Wojciecha Plewińskiego, opublikowany na początku września 2018, to wspólne przedsięwzięcie Muzeum Fotografii w Krakowie i Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ukazuje wciąż niedostatecznie znaną część dorobku tego artysty, należącego do najważniejszych przedstawicieli pokolenia polskich fotografów powojennych.

Wojciech Plewiński to jeden z najbardziej wszechstronnych polskich fotografów. Jest autorem zarówno zdjęć portretowych, reklamowych, plenerowych, jak i reportaży. Wciąż nie w pełni znaną szerokiej publiczności jest jego fotografia teatralna, której jest niekwestionowanym mistrzem. czytaj więcej +

Odkrywanie “peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej

Książka, opublikowana w 2017 r. przez Stowarzyszenie Liber pro Arte, zawiera teksty poświęcone badaniom fotografii powstającej i funkcjonującej w tym szczególnym – z uwagi na uwarunkowania historyczne – regionie Europy. Autorzy tekstów analizują kulturowe, polityczne i społeczne znaczenie fotograficznego medium w szerokim kontekście artystycznym, ekonomicznym, ideologicznym i politycznym, a także rolę fotografii w życiu codziennym. Poszukują odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób wspólne doświadczenia z przeszłości wpłynęły na sposób wykonywania, zastosowanie, dystrybucję oraz myślenie o fotografii.

Publikacja oparta jest na materiałach zaprezentowanych podczas konferencji naukowej Odkrywanie «peryferii». Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Warszawie w 2016 r. i zapoczątkowała cykl międzynarodowych spotkań  pt. Photographic Histories in Central and Eastern Europe.