Publikacje

„Plewiński. Na scenie”

Imponujący album fotografii teatralnych Wojciecha Plewińskiego, opublikowany na początku września 2018, to wspólne przedsięwzięcie Muzeum Fotografii w Krakowie i Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ukazuje wciąż niedostatecznie znaną część dorobku tego artysty, należącego do najważniejszych przedstawicieli pokolenia polskich fotografów powojennych.

Wojciech Plewiński to jeden z najbardziej wszechstronnych polskich fotografów. Jest autorem zarówno zdjęć portretowych, reklamowych, plenerowych, jak i reportaży. Wciąż nie w pełni znaną szerokiej publiczności jest jego fotografia teatralna, której jest niekwestionowanym mistrzem.

Plewiński od lat połowy ubiegłego wieku po początek wieku XXI udokumentował ponad 820 spektakli w różnych ośrodkach w Polsce. Rozpoczął w 1959 roku fotografując spektakle prezentowane na scenach krakowskich teatrów: Rapsodycznego, Słowackiego i Starego. Później fotografował również przedstawienia odbywające się na deskach Teatru STU i Teatru Ludowego w Krakowie, oraz teatrów w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Tarnowie, Bielsku, Łodzi i Zakopanem. Wśród nich znalazły się dokumentacje spektakli całej czołówki polskich reżyserów, m.in. Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy, spektakli Krystyny Skuszanki ze scenografią Józefa Szajny. Dokumentacja polskiego życia teatralnego stanowi zatem w sposób oczywisty olbrzymi i bodaj najważniejszy  wycinek twórczości fotograficznej Wojciecha Plewińskiego.

Album fotografii Wojciecha Plewińskiego ma charakter zarazem fotograficzny i dokumentalny, specjalistycznie teatrologiczny. Zawiera wybór około dwustu fotografii i prezentuje zdjęcia z około 50 spektakli. Jego celem jest jak najlepsze ukazanie rozległości dokumentacji stworzonej przez artystę, a jednocześnie ukazanie przemian języka wizualnego teatru w tym okresie.

Autorem  koncepcji, wyboru i układu zdjęć oraz tekstu jest Wojciech Nowicki.

Odkrywanie “peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej

Książka, opublikowana w 2017 r. przez Stowarzyszenie Liber pro Arte, zawiera teksty poświęcone badaniom fotografii powstającej i funkcjonującej w tym szczególnym – z uwagi na uwarunkowania historyczne – regionie Europy. Autorzy tekstów analizują kulturowe, polityczne i społeczne znaczenie fotograficznego medium w szerokim kontekście artystycznym, ekonomicznym, ideologicznym i politycznym, a także rolę fotografii w życiu codziennym. Poszukują odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób wspólne doświadczenia z przeszłości wpłynęły na sposób wykonywania, zastosowanie, dystrybucję oraz myślenie o fotografii.

Publikacja oparta jest na materiałach zaprezentowanych podczas konferencji naukowej Odkrywanie «peryferii». Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Warszawie w 2016 r. i zapoczątkowała cykl międzynarodowych spotkań  pt. Photographic Histories in Central and Eastern Europe.

Lech Lechowicz: “Grupa Zero-61 (1961–1969)”

Opublikowana w 2016 r. przez   Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT  wspólnie z Muzeum Sztuki w Łodzi obszerna monografia Lecha Lechowicza poświęcona słynnej toruńskiej grupie fotograficznej stanowi pierwszą próbę ukazania swoistego fenomenu w dziejach fotografii polskiej, jakim była ta formacja twórcza, z uwzględnieniem szerokiego tła i kontekstu  historyczno-artystycznego, w jakim ona powstała i działała.

Działalność  grupy Zero-61 stanowi cenny i wyjątkowy w polskiej fotografii przykład wieloletniej aktywności grupowej, zachowującej przez blisko jedna dekadę żywotność oraz wewnętrzną spoistość artystyczną. W  skład grupy wchodzili: Roman Chomicz, Czesław Kuchta, Lucjan Oczkowski, Józef Robakowski, Jerzy Wardak, Wiesław Wojczulanis, Andrzej Różycki, Jan Siennik, Wojciech Bruszewski, Roman Dąbek, Michał Kokot i Antoni Mikołajczyk. czytaj więcej +

Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

To pierwszy tom z serii Źródła do Historii Fotografii Polskiej XIX wieku, wydawanej przez Stowarzyszenie Liber pro Arte dzięki grantowi Narodowego  Programu Rozwoju Humanistyki. Książka, która ukazała się w 2016 r.pod redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty  Biernackiej, prezentuje materiały z konferencji zorganizowanej w grudniu 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad fotografią profesjonalną i amatorską XIX, XX i XXI w. czytaj więcej +