Konferencje, seminaria

Sympozjum “Fotografia w epoce multimediów” w AJD w Częstochowie

W dniach 20-21 października 2016 odbyło się w  Częstochowie kolejne sympozjum poświęcone rozmaitym aspektom funkcjonowania fotografii w epoce multimediów, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza. Wśród autorów wystąpień byli zarówno polscy badacze i historycy fotografii, jak i naukowcy z instytucji zagranicznych.Tu: program

Materiały z sympozjum zostaną opublikowane w zeszytach naukowych AJD.

 

 

Konferencja ODKRYWANIE „PERYFERII”. HISTORIE FOTOGRAFII W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2016 odbywała się w  Warszawie, w IniEwaNowakKonferencja_12stytucie Sztuki PAN, międzynarodowa konferencja Odkrywanie „peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo Wschodniej/Discovering „Peripheries”: Photographic Histories in Central and Eastern Europe.Foto-plakat-final234A-01

Celem konferencji było ukazanie różnorodnych praktyk fotograficznych istniejących w państwach należących do dawnego bloku komunistycznego oraz zachęcenie do podjęcia szerszej dyskusji nad kulturowym, politycznym i społecznym znaczeniem fotografii w szerokim kontekście ideologicznym, artystycznym, politycznym i ekonomicznym tego regionu. (program konferencji)

Uczestnicy konferencji  rekrutowali się z różnych ośrodków naukowych: z Polski, Anglii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, USA i Węgier. WyiEwaNowakKonferencja_08stąpienia referentów pogrupowano w 5 sesjach tematycznych, poświęconych różnym aspektom i przejawom obecności fotografii w przestrzeni społeczno-historycznej i kulturowej poszczególnych  regionów Europy Środkowo-Wschodniej. czytaj więcej +

Zaproszenie do udziału w konferencji „CZARNO-BIAŁY OBRAZ ŚWIATA. PROBLEMY OCHRONY I KONSERWACJI DAWNYCH FOTOGRAFII”

TK_Konferencja_2016Zakład Konserwacji Papieru i Skóry na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika organizuje w dniach 20-21 października 2016 r. w Toruniu V konferencję konserwatorów papieru i skóry, poświęconą ochronie i konserwacji fotografii XIX- i XX-wiecznych, czarno-białych, pozytywowych i negatywowych, na różnych podłożach. Konferencji będą towarzyszyć XX targi konserwatorskie w Centrum Targowym Park oraz wystawa dawnych fotografii w Bibliotece Głównej UMK.

Program konferencji tutaj

Zebranie naukowe SHF w listopadzie 2015

Podczas  zebrania naukowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii 19 listopada 2015  p. Piotr Jamski z IS PAN przedstawił działalność fotograficzną zasłużonego, choć mało znanego badacza sztuki, kolekcjonera, numizmatyka, konserwatora, który działał od początku XX w. na wschodnich ziemiach polskich – Józefa Jodkowskiego.

Jodkowski fotografię uważał za niezwykle cenne narzędzie dla badacza sztuki i choć nie dysponował najlepszym, profesjonalnym sprzętem, dzięki swej ogromnej pracowitości i pomysłowości uzyskiwał jako fotograf dokumentalista znakomite rezultaty. Niezwykle cenna jest zwłaszcza wykonana przez niego w latach 1910-1913 dokumentacja fotograficzna wspaniałej cerkwi w Supraślu (650 negatywów szklanych), która znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. Referent omówił ten zbiór, porównując m.in. niektóre ujęcia Jodkowskiego z wcześniejszą – z 1864 r. i późniejszą, autorstwa H. Poddębskiego – dokumentacją wnętrz supraskiej cerkwi. czytaj więcej +