Konferencje, seminaria

Zebranie naukowe SHF

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyło się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (ul. Długa 28) zebranie naukowe Stowarzyszenia Historyków Fotografii, podczas którego Agnieszka i Marek Janczyk wygłosili referat pt. Krakowski fotograf Wilhelm Kleinberg (1865-1942). 

Po zebraniu odbył się Walny  Zjazd Stowarzyszenia Historyków Fotografii.

Sympozjum “Fotografia w epoce multimediów” w AJD w Częstochowie

W dniach 20-21 października 2016 odbyło się w  Częstochowie kolejne sympozjum poświęcone rozmaitym aspektom funkcjonowania fotografii w epoce multimediów, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza. Wśród autorów wystąpień byli zarówno polscy badacze i historycy fotografii, jak i naukowcy z instytucji zagranicznych.Tu: program

Materiały z sympozjum zostaną opublikowane w zeszytach naukowych AJD.

 

 

Konferencja ODKRYWANIE „PERYFERII”. HISTORIE FOTOGRAFII W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2016 odbywała się w  Warszawie, w IniEwaNowakKonferencja_12stytucie Sztuki PAN, międzynarodowa konferencja Odkrywanie „peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo Wschodniej/Discovering „Peripheries”: Photographic Histories in Central and Eastern Europe.Foto-plakat-final234A-01

Celem konferencji było ukazanie różnorodnych praktyk fotograficznych istniejących w państwach należących do dawnego bloku komunistycznego oraz zachęcenie do podjęcia szerszej dyskusji nad kulturowym, politycznym i społecznym znaczeniem fotografii w szerokim kontekście ideologicznym, artystycznym, politycznym i ekonomicznym tego regionu. (program konferencji)

Uczestnicy konferencji  rekrutowali się z różnych ośrodków naukowych: z Polski, Anglii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, USA i Węgier. WyiEwaNowakKonferencja_08stąpienia referentów pogrupowano w 5 sesjach tematycznych, poświęconych różnym aspektom i przejawom obecności fotografii w przestrzeni społeczno-historycznej i kulturowej poszczególnych  regionów Europy Środkowo-Wschodniej. czytaj więcej +

Zaproszenie do udziału w konferencji „CZARNO-BIAŁY OBRAZ ŚWIATA. PROBLEMY OCHRONY I KONSERWACJI DAWNYCH FOTOGRAFII”

TK_Konferencja_2016Zakład Konserwacji Papieru i Skóry na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika organizuje w dniach 20-21 października 2016 r. w Toruniu V konferencję konserwatorów papieru i skóry, poświęconą ochronie i konserwacji fotografii XIX- i XX-wiecznych, czarno-białych, pozytywowych i negatywowych, na różnych podłożach. Konferencji będą towarzyszyć XX targi konserwatorskie w Centrum Targowym Park oraz wystawa dawnych fotografii w Bibliotece Głównej UMK.

Program konferencji tutaj