Ogólnopolska Konferencja Naukowa – “Fotografia wobec konfliktu”

Konferencja ta odbyła się w warszawie w dniach 25-26 maja 2023, a zorganizowana została przez Katedrę Fotografii i Komunikacji Wizualnej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Miała ona na celu podjęcie refleksji nad sytuacją fotografii w dzisiejszym świecie, kiedy to na początku trzeciej dekady XXI wieku narasta wiele konfliktów, w których granice pomiędzy lokalnością a globalnością stają się coraz bardziej płynne i umowne. Jednocześnie zaś dominacja technologii cyfrowych, siła propagacji informacji w mediach (w tym  społecznościowych) oraz zwiększająca się rola tzw. fotografii obliczeniowej i/lub wspomaganej algorytmami sztucznej inteligencji coraz silniej odsuwa na margines niegdysiejszy temat fotografii jako tego-co-było. To niewątpliwy konflikt pomiędzy naszą wiarą w fotografię jako świadka, a świadomością jej funkcji perswazyjnej/manipulacyjnej, który lokuje się w kontekście szeroko rozumianego kryzysu dziennikarstwa i dokumentalizmu oraz dyskusji wokół koncepcji post-prawdy czy post-historii.

Tematyka ta znalazła odbicie w wystąpieniach uczestników konferencji oraz w dyskusjach panelowych.

ProgramKonferencji_FotoUW_202305NET