Konferencje, seminaria

Konferencja “Shaping Identities|Challenging Borders” w Pradze

W dniach 9 – 11 maja 2017 odbyła się w Pradze międzynarodowa konferencja Shaping Identities|Challenging Borders (Kształtowanie tożsamości /Przekraczanie granic), poświęcona  historii fotografii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  Jej temat stanowiła refleksja nad rolą fotografii w procesie kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej na obszarach naszego regionu Europy, a także  nad zjawiskiem przekraczania dzięki fotografii  granic i barier etnicznych, społecznych, politycznych przez idee, technologie, style.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber pro Arte (Warszawa), Uniwersytet Humboldta (Berlin), Photoinstitut Bonartes (Wiedeń), Photographic History Research Centre Uniwersytetu De Montfort  (Leicester) oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa).

Program konferencji

Zebranie naukowe SHF

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyło się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (ul. Długa 28) zebranie naukowe Stowarzyszenia Historyków Fotografii, podczas którego Agnieszka i Marek Janczyk wygłosili referat pt. Krakowski fotograf Wilhelm Kleinberg (1865-1942). 

Po zebraniu odbył się Walny  Zjazd Stowarzyszenia Historyków Fotografii.

Sympozjum “Fotografia w epoce multimediów” w AJD w Częstochowie

W dniach 20-21 października 2016 odbyło się w  Częstochowie kolejne sympozjum poświęcone rozmaitym aspektom funkcjonowania fotografii w epoce multimediów, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza. Wśród autorów wystąpień byli zarówno polscy badacze i historycy fotografii, jak i naukowcy z instytucji zagranicznych.Tu: program

Materiały z sympozjum zostaną opublikowane w zeszytach naukowych AJD.

 

 

Konferencja ODKRYWANIE „PERYFERII”. HISTORIE FOTOGRAFII W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2016 odbywała się w  Warszawie, w IniEwaNowakKonferencja_12stytucie Sztuki PAN, międzynarodowa konferencja Odkrywanie „peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo Wschodniej/Discovering „Peripheries”: Photographic Histories in Central and Eastern Europe.Foto-plakat-final234A-01

Celem konferencji było ukazanie różnorodnych praktyk fotograficznych istniejących w państwach należących do dawnego bloku komunistycznego oraz zachęcenie do podjęcia szerszej dyskusji nad kulturowym, politycznym i społecznym znaczeniem fotografii w szerokim kontekście ideologicznym, artystycznym, politycznym i ekonomicznym tego regionu. (program konferencji)

Uczestnicy konferencji  rekrutowali się z różnych ośrodków naukowych: z Polski, Anglii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, USA i Węgier. WyiEwaNowakKonferencja_08stąpienia referentów pogrupowano w 5 sesjach tematycznych, poświęconych różnym aspektom i przejawom obecności fotografii w przestrzeni społeczno-historycznej i kulturowej poszczególnych  regionów Europy Środkowo-Wschodniej. czytaj więcej +