Rocznik DAGEROTYP

Rocznik, jedyne polskie czasopismo z dziedziny historii fotografii. W latach 1993-2000 (nr. 1-9) wydawane przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, od 2001 r. (nr 10) do 2016 r. (nr 24) przez Instytut Sztuki PAN.

Każdy numer zawiera zwykle 2-3 artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), szczegółowe informacje o publikacjach i wystawach dotyczących dawnej fotografii polskiej, a także spis zagranicznych nabytków o tematyce fotograficznej pozyskanych przez Bibliotekę Instytutu Sztuki PAN.

Redaktor naczelna – dr hab. Wanda Mossakowska, prof. IS PAN
Zespół:
 Jan Przypkowski (sekretarz redakcji), dr Piotr Lasek (redaktor techniczny)
Rada Naukowo-Redakcyjna:
 Maciej Beiersdorf (Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie), Danuta Jackiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie), Barbara Kosińska (Warszawa, emeryt. prac. Fundacji Nauki Polskiej w Warszawie), Adam Sobota (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).

Numery  “Dagerotypu” można zakupić w siedzibie Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28 (parter), w godz. 9 – 15, albo zamówić w Dziale Wydawnictw IS PAN listownie lub e-mailem: iswydawnictwo@ispan.pl  W formie elektronicznej dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

Dagerotyp 23 okładkaNumer 24 “Dagerotypu”ukazał się (z opóźnieniem ) pod koniec 2016 r. Zawiera m.in.artykuły Waldemara Zielińskiego, Marty Ziętkiewicz, Ewy Małkowskiej-Bieniek i Jana Przypkowskiego. Pełny spis treści: dagerotyp24

Od sierpnia 2015 dostępny jest 23 numer “Dagerotypu”, w którym znajdą Państwo m.in. artykuły Zygmunta Wielowiejskiego, Magdaleny Durdy-Dmitruk, Małgorzaty Grąbczewskiej i Wandy Mossakowskiej.

Pełny spis treści: Dagerotyp 23 spis treści

Numer 22 “Dagerotypu” ukazał się w sierpniu 2014, a w nim m.in. o początkach fotografii w Polsce “Czas dagerotypii” piszą W. Mossakowska i Z.Wielowiejski,  M.Skrejko w artykule “Rzemiosło i sztuka”- o krakowskich i nie tylko tradycjach fotograficznych, ponadto  o konferencji “Czas zatrzymany…Fotografie w spuściznach uczonych i twórców”, jaka odbyła się w 2013 w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, pisze M.Grąbczewska.Pełny spis treści dagerotyp-nr 22-2013, spis tresci.

We wrześniu 2013 ukazał się  21 numer pisma “Dagerotyp”, a w nim między innymi opracowanie nt. działalności Marcina Olszewskiego autorstwa Marty Ziętkiewicz-Szlendak oraz artykuł Zygmunta Wielowiejskiego o najwcześniejszych latach fotografii we Wrocławiu  Pełny spis treści numeru 21/2012 tutaj.