DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” /  [„Daguerreotype. Studies on history and theory of photography”]  stanowi kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 r. pisma „Dagerotyp”, wydawanego początkowo przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 r. wspólnie z  Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Będzie nadal pismem naukowym, jednak poza  problematyką z zakresu historii fotografii, uwzględni teorię fotografii, jej aspekty technologiczne, artystyczne, socjologiczne, funkcjonowanie, migracje, różne formy jej materialności, a także, a może przede wszystkim, pismo poświęcone będzie samym obrazom i ich relacjom z tekstem, pamięcią i historią. Artykuły  będziemy publikować w dwóch wersjach językowych, po polsku i angielsku.

Po długoletniej, owocnej współpracy z Instytutem Sztuki PAN, Stowarzyszenie znalazło nowych partnerów gotowych kontynuować tradycję „Dagerotypu” – to  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie. Redaktorem naczelnym pisma jest  Małgorzata Maria Grąbczewska, w skład redakcji wchodzą ponadto: dr Magdalena Furmanik-Kowalska, Marek Janczyk, Weronika Kobylińska-Bunsch (zastępca red.nacz.). Sekretarzem redakcji jest Barbara Kosińska-Filocha.

Sprzedaż pisma prowadzi Wydawnictwo TAKO: www.tako.biz.pl  Jest  ono także dostępne w niektórych galeriach artystycznych oraz w  salonach Empik.

 

“Dagerotyp. Studia..” Nr 1/25/2018  Fotografia i sztuka. Pierwszy numer „Dagerotypu” w nowej odsłonie poświęcony jest związkom fotografii ze sztuką. Wybór tego tematu nie jest przypadkowy. Relacja między tymi dwoma dziedzinami, od zawsze  kompleksowa i dynamiczna, jest jednym z najważniejszych uwikłań fotografii.

Promocja pierwszego numeru odbyła się 27 listopada 2018 na Uniwersytecie Warszawskim. Szerzej o jej przebiegu oraz aktualne informacje o piśmie na stronie:https://dagerotyp.com

 

“Dagerotyp. Studia..” Nr 2/26/2019 Fotografia i władza. Potrzeba spojrzenia na problematykę władzy w szerszy sposób, wykraczający poza kontekst politycznej dominacji, silnie się już uobecniła i zrealizowała we współczesnej humanistyce. Jesteśmy przekonani, że napięcie narastające na osi władza-fotografia jest problemem kluczowym dla badań nad współczesną kulturą wizualną. W obecnym, 2. numerze „Dagerotypu” autorzy reprezentujący różne dziedziny – historię sztuki, antropologię czy kulturoznawstwo – podejmują refleksję nad tym, jak strategie fotograficzne lokują się wobec skomplikowanej sieci zależności władzy, historii i pamięci.

___________________________________________________________________________________

 

Archiwalne numery  “Dagerotypu” można zakupić w siedzibie Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28 (parter), albo zamówić w Dziale Wydawnictw IS PAN listownie lub e-mailem: iswydawnictwo@ispan.pl  W formie elektronicznej dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

Dagerotyp 23 okładkaNumer 24 “Dagerotypu”ukazał się (z opóźnieniem ) pod koniec 2016 r. Jest to ostatni zeszyt opublikowany przez ISPAN.

Zawiera m.in.artykuły Waldemara Zielińskiego, Marty Ziętkiewicz, Ewy Małkowskiej-Bieniek i Jana Przypkowskiego. Pełny spis treści: dagerotyp24

W numerze 23  “Dagerotypu” znajdą Państwo m.in. artykuły Zygmunta Wielowiejskiego, Magdaleny Durdy-Dmitruk, Małgorzaty Grąbczewskiej i Wandy Mossakowskiej.

Pełny spis treści: Dagerotyp 23 spis treści

W numerze 22 “Dagerotypu” – m.in. o początkach fotografii w Polsce “Czas dagerotypii” piszą W. Mossakowska i Z.Wielowiejski,  M.Skrejko w artykule “Rzemiosło i sztuka”- o krakowskich i nie tylko tradycjach fotograficznych, ponadto  o konferencji “Czas zatrzymany…Fotografie w spuściznach uczonych i twórców”, jaka odbyła się w 2013 w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, pisze M.Grąbczewska.Pełny spis treści dagerotyp-nr 22-2013, spis tresci.

21 numerze pisma “Dagerotyp” między innymi opracowanie nt. działalności Marcina Olszewskiego autorstwa Marty Ziętkiewicz-Szlendak oraz artykuł Zygmunta Wielowiejskiego o najwcześniejszych latach fotografii we Wrocławiu  Pełny spis treści numeru 21/2012 tutaj.

SPISY TREŚCI od nr 1/1993 – nr 20/2011: Dagerotyp – nr 1-20