Czasopismo DAGEROTYP

Rocznik, jedyne polskie czasopismo z dziedziny historii fotografii. W latach 1993-2000 (nr. 1-9) wydawane przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, od 2001 r. (nr 10) do 2016 r. (nr 24) przez Instytut Sztuki PAN. Redaktorem naczelnym pisma była dr hab. Wanda Mossakowska, prof. IS PAN.

Każdy numer zawierał zwykle 2-3 artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), szczegółowe informacje o publikacjach i wystawach dotyczących dawnej fotografii polskiej, a także spis zagranicznych nabytków o tematyce fotograficznej pozyskanych przez Bibliotekę Instytutu Sztuki PAN. Numer 24 był ostatnim zeszytem opublikowanym przez IS PAN.

Obecnie wydawcą  Dagerotypu – jednakże w nowej, odmienionej formule – będzie Stowarzyszenie Historyków Fotografii, we współpracy  z Polskim Instytutem  Studiów nad Sztuką Świata oraz  z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Nowa edycja pisma Dagerotyp ma podtytuł: „Studia z historii i teorii fotografii”. Postanowiliśmy  bowiem poszerzyć zakres czasowy historii fotografii prezentowanej przez pismo oraz zakres terytorialny interesujących nas zagadnień, publikować teksty również z zakresu fotografii światowej, ponadto zamierzamy poszerzyć tematykę poruszaną na łamach Dagerotypu o zagadnienia związane z teorią fotografii, znaczeniami i funkcjonowaniem obrazu fotograficznego. Artykuły  będziemy publikować w dwóch wersjach językowych, po polsku i angielsku.

Redaktorem naczelnym pisma jest dr Lech Lechowicz, zastępcą red.nacz. Małgorzata Maria Grąbczewska, w skład redakcji wchodzą ponadto:  Marek Janczyk, dr Magdalena Furmanik-Kowalska, Weronika Kobylińska-Bunsch oraz sekretarz redakcji – Barbara Kosińska-Filocha.

Prace nad 1. numerem pisma DAGEROTYP. Studia nad historią i teorią fotografii  trwają już jakiś czas.  Ukaże się  drukiem na przełomie  września i października 2018 r.

___________________________________________________________________________________

Archiwalne numery  “Dagerotypu” można zakupić w siedzibie Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28 (parter), w godz. 9 – 15, albo zamówić w Dziale Wydawnictw IS PAN listownie lub e-mailem: iswydawnictwo@ispan.pl  W formie elektronicznej dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

Dagerotyp 23 okładkaNumer 24 “Dagerotypu”ukazał się (z opóźnieniem ) pod koniec 2016 r. Zawiera m.in.artykuły Waldemara Zielińskiego, Marty Ziętkiewicz, Ewy Małkowskiej-Bieniek i Jana Przypkowskiego. Pełny spis treści: dagerotyp24

W numerze 23  “Dagerotypu” znajdą Państwo m.in. artykuły Zygmunta Wielowiejskiego, Magdaleny Durdy-Dmitruk, Małgorzaty Grąbczewskiej i Wandy Mossakowskiej.

Pełny spis treści: Dagerotyp 23 spis treści

numerze 22 “Dagerotypu” – m.in. o początkach fotografii w Polsce “Czas dagerotypii” piszą W. Mossakowska i Z.Wielowiejski,  M.Skrejko w artykule “Rzemiosło i sztuka”- o krakowskich i nie tylko tradycjach fotograficznych, ponadto  o konferencji “Czas zatrzymany…Fotografie w spuściznach uczonych i twórców”, jaka odbyła się w 2013 w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, pisze M.Grąbczewska.Pełny spis treści dagerotyp-nr 22-2013, spis tresci.

21 numerze pisma “Dagerotyp” między innymi opracowanie nt. działalności Marcina Olszewskiego autorstwa Marty Ziętkiewicz-Szlendak oraz artykuł Zygmunta Wielowiejskiego o najwcześniejszych latach fotografii we Wrocławiu  Pełny spis treści numeru 21/2012 tutaj.

SPISY TREŚCI od nr 1/1993 – nr 20/2011: Dagerotyp – nr 1-20