Konferencje, seminaria

XII Międzynarodowe Sympozjum Dydaktyki Fotografii w Akademii im.J.Długosza

Fotografia i film-codzienność mediów – to temat  sympozjum zorganizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J.Długosza, które odbyło się w Częstochowie w dniach 9-10 października 2014 r.W obradach uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowej z uczelni polskich oraz wykładowcy z placówek uniwersyteckich w  Słowacji oraz we Lwowie.

Zebranie naukowe SHF

Tematem kolejnego zebrania naukowego Stowarzyszenia Historyków Fotografii, które odbyło się 25 września 2014 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, była “Historia fotografii Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem fotografów Elbląga”. Prelegentka, p. Danuta Thiel-Melerska z Berlina przedstawiła historię pojawienia się (już jesienią 1839 r.) i szybkiego rozpowszechnienia wynalazku Daguerre’a, na terenach Prus Wschodnich (ze stolicą w Królewcu)  i Zachodnich (ze stolicą w Gdańsku). Proces ten przedstawiony został w kontekście ówczesnej sytuacji historycznej i politycznej ziem pruskich oraz na tle  szczególnej roli, jaką dzięki swemu położeniu na styku obu regionów pełnił Elbląg. Wykład ilustrowały głównie fotografie z bogatych zbiorów własnych prelegentki. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja, m.in. na temat dostępności materiałów źródłowych do badań tego tematu.

 

 

Prezentacja “Historii fotografii” w Warszawie

Lech Lechowicz, historyk fotografii i wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, autor “Historii fotografii 1839 -1939” spotkał się  z warszawską publicznością 11 marca br.   w  Domu Spotkań z Historią.  Prezentację książki oraz interesującą rozmowę z autorem i dyskusję poprowadzili dr Krzysztof Pijarski oraz Joanna Kinowska.

 

Konferencja “Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych”

W Bibliotece Narodowej w dniach 12-13 grudnia 2013 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona miejscu fotografii w badaniach humanistycznych. czytaj więcej +