Wydarzenia

„Nieuchwytna materialność” Witolda Węgrzyna w Gdańskiej Galerii Fotografii

Wystawa przygotowana przez Gdańską Galerię Fotografii w Zielonej Bramie jest pierwszą tak obszerną i przekrojową prezentacją artystycznego dorobku znakomitego fotografa – od jego debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, do dziś. Część z prac pokazana została publiczności po raz pierwszy.

Węgrzyn od początku swojej fotograficznej działalności analizuje naturę fotografii, jej artystyczne możliwości i granice. Swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu – podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Jednak tym, co czyni jego fotografie wyjątkowymi, jest umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu. czytaj więcej +

Wystawa „Śląska Fotografia Artystyczna” w Bielsku-Białej

W Galerii Fotografii B&B czynna jest od 2 października 2020 wystawa prezentująca sylwetki szczególnie reprezentatywnych twórców tego regionu: Wilhelma von Blandowskiego, Jakuba Byrczka, Michała Cały, Anny Chojnackiej, Andrzeja Górskiego, Waldemara Jamy, Jerzego Lewczyńskiego, Rafała Milacha, Zofii Rydet. Powstała ona w ramach projektu “Śląska Fotografia Artystyczna”, który miał na celu uhonorowanie dorobku śląskich fotografików, stanowiącego ważny wkład w historię polskiej fotografii.  Wystawie, której premiera odbyła się w Katowicach,  towarzyszy obszerna publikacja albumowa.

Ekspozycja czynna do 2 listopada 2020.

„Warszawiacy” Mikołaja Grynberga w Muzeum Warszawskiej Pragi

W Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52) można zobaczyć 27 fotografii portretowych autorstwa Mikołaja Grynberga, zakupionych niedawno do zbiorów Muzeum Warszawy w ramach rozbudowy kolekcji fotografii współczesnej. Stanowią one dwa cykle tematyczne wykonane w latach 2003 i 2004-2007: „Czas pokaże”, ukazujący młodych ludzi u progu dorosłości oraz „Zawodowcy”, prezentujący praskich rzemieślników i kupców w ich miejscach pracy. Oba cykle zostały po raz pierwszy zestawione razem w jednej przestrzeni; oddziałując na siebie dopełniają się wzajemnie. O unikatowości tych fotografii świadczy ulotność zarejestrowanego na zdjęciach świata, wiele z utrwalonych przez Grynberga praskich zakładów już nie istnieje. Wystawa ta wpisuje się w szerszy nurt poświęcony społecznej historii miasta, którą bada i eksploruje Muzeum Warszawy w wielu swoich projektach.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii jest partnerem wydarzenia. czytaj więcej +

“FOTORELACJE”. WOJNA 1920

Ta wystawa, otwarta w Muzeum Narodowym w Warszawie w połowie sierpnia 2020, to nie tylko próba przywrócenia fotograficznego obrazu wojny 1919–1921 historii i historii fotografii, ale przede wszystkim – przywrócenia jej naszej pamięci. 

Fotografia niemal od początku swojego istnienia towarzyszy wojnie. Zdominowała też ikonografię wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921). W żadnym innym medium, oprócz grafiki użytkowej, obrazy tej wojny nie wybrzmiały równie mocno. Paradoksalnie, choć fotografowało wielu i byli wśród nich zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, artyści i żołnierze, to fotograficzne zapisy tych lat nie są powszechnie znane i tylko dla nielicznych stanowią rozpoznawalny punkt odniesienia.

Wśród fotograficznych relacji z działań wojennych znajdziemy zdjęcia propagandowe, wykonywane z założeniem i zamiarem publikacji w prasie, i prywatne, pierwotnie nieprzeznaczone do oglądania poza gronem rodziny i przyjaciół. Przykłady tych pierwszych można zobaczyć w wyjątkowej skali, prezentowany jest bowiem obszerny wybór z zespołu fotografii Warszawskiej Agencji Fotograficznej ukazujących wydarzenia roku 1920, zakupionego do zbiorów MNW już w maju 1921 roku. czytaj więcej +