Publikacje

Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013

Książka pod redakcja Scotta Waldena (filozofa, teoretyka fotografii, wykładowcy w New York University) przynosi pierwsze reprezentatywne opracowanie filozofii fotografii, zawierające wybór najciekawszych i najbardziej symptomatycznych tekstów autorstwa Danto, Carrolla, Currie’go, Maynarda. Dominującym wątkiem jest w tej antologii problematyka reprezentacji fotograficznego obrazu – jej statusu, cech, funkcji i znaczeń; albo, inaczej mówiąc, epistemologicznej, ontologicznej, a także etycznej i estetycznej funkcji reprezentacji fotograficznej. Jest to książka ważna – i dla filozofii, i dla filozofii fotografii (oraz sztuki), i dla szeroko rozumianej antropologii kultury. Światowa ranga autorów (i ich autorytet filozoficzny) – gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych dociekań i analiz. Klarowność argumentacji zaś –  relatywnie szeroki zakres odbioru, obejmujący szerokie spektrum zainteresowanych problematyką studiów humanistycznych, w tym zwłaszcza: filozoficznej interpretacji zjawisk kultury.

Więcej…

The Getty Conservation Institute opublikowało na swoich stronach internetowych pierwsze części atlasu procesów fotograficznych zatytułowanego The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes. Jest to skierowane do konserwatorów, kuratorów, historyków fotografii, archiwistów, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych historią procesów fotograficznych kompendium. Tutaj wstęp do publikacji, a tu dotychczas opublikowane części atlasu. Polecamy!!!

***

 

Lech Lechowicz: Historia fotografii,cz.I 1839-1939

Opublikowana pod koniec 2013 r. przez łódzkie wydawnictwo PWSFTViT i długo oczekiwana pierwsza część powszechnej Historii fotografii autorstwa Lecha Lechowicza  zawiera historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, w tym wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych. Próba rekonstrukcji przemian formy i treści jest tu wzbogacona o prezentację ewolucji refleksji teoretycznych oraz przez odwołania do mało znanych na polskim gruncie tekstów źródłowych. czytaj więcej +

Danuta Jackiewicz: Maksymilian Fajans (1825 – 1890)

Na początku 2014 r. ukazała się kolejna interesująca pozycja w serii „Fotografowie Warszawy”, poświęcona tym razem Maksymilianowi Fajansowi. Ten wybitny fotograf, litograf oraz wydawca, otworzył atelier portretowe w połowie XIX w. przy ulicy Długiej w Warszawie (później miał zakład przy Krakowskim Przedmieściu 52) i od razu dołączył do grona najpopularniejszych artystów w stolicy. Początkowo jego domeną był rysunek i litografia (której uczył się w Paryżu u Emille’a Lassalle’a i Rosé-Josepha Lemerciera ), od 1862 roku dołączył do oferty modną wówczas fotografię, dzięki czemu znalazł się w elicie europejskich grafików. czytaj więcej +