Karolina Ziębińska-Lewandowska: Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989

Każdy, kto uprawiał fotografię w czasach PRL czy interesował się nią wie, jak ważną rolę dla tej dziedziny odgrywały obok wystaw czasopisma. Tytuły takie, jak „Fotografia” czy „Obscura” pełniły funkcje podobną, jak dla literatury pismo „Literatura na Świecie”, a dla filozofii i językoznawstwa „Teksty” – periodyki na bieżąco zapoznające odbiorców z dużą częścią najciekawszych zjawisk rodzimych i zagranicznych w danej dziedzinie.

Na podstawie szerokiej analizy  zawartości czasopism fotograficznych z czasów PRL autorka przedstawia najciekawsze zjawiska z zakresu krytyki oraz powojennych dziejów fotografii, relacjonując prowadzone na łamach pism spory i dyskusje, m.in. o kształt socrealizmu, czy na temat zagadnienia abstrakcji w fotografii. Omawia narodziny zrywu awangardowego w latach powojennych, następnie pojawienie się fotomedializmu, a także niezwykły rozwój reportażu fotograficznego oraz poświęcone tym zjawiskom dyskusje. Ważnym dopełnieniem publikacji są liczne ilustracje.

Książka Karoliny Lewandowskiej, która  powstała w oparciu o jej pracę doktorską, wypełnia znaczącą lukę w opracowaniach historii polskiej fotografii czasów PRL.

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana i Archeologia Fotografii, Warszawa 2014

Autorka jest kuratorką i historyczką fotografii, przez wiele lat związaną z warszawską Zachętą, współzałożycielką i pierwszą prezeską fundacji Archeologia Fotografii. Była kuratorką licznych wystaw, w tym: Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku (Zachęta 2008), Allan Sekula. Polonia i inne opowieści (Zachęta 2011), Krzysztof Pijarski “JL-KP” (Fotohof, Salzburg 2013), Struktury ciała / Estructuras del Cuerpo, Zbigniew Dłubak (PhotoEspana, Madryt 2013). Jest także autorką bądź współautorką książek na temat fotografii m.in.: Kronikarki. Fotografie Warszawy 1945-1946 czy Zbigniew Dłubak. Struktury ciała / Estructuras del cuerpo / Body Structures. Od marca 2014 jest kuratorką w dziale fotografii w paryskim Centre Pompidou.