Publikacje

Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii /Experience and Experiment in Photography

(teksty: Stefan Wojnecki, Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Magdalena Piłakowska; fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty)
Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2015

W grudniu 2015 r. ukazała się publikacja monograficzna, poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego, pomyślana jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty.
Ukazując całe spektrum działalności i zainteresowań poznańskiego fotografa, publikacja kładzie szczególny nacisk na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte w działalności artysty, który studiując fizykę, zainteresował się aspektem techniczno-naukowym fotografii. Zajął się wówczas problemem poszukiwania fizycznych uwarunkowań widzenia fotograficznego, wprowadzając m.in. pojęcie obrazu impulsograficznego. czytaj więcej +

Albumowa monografia Danuty Jackiewicz “Konrad Brandel 1838–1920” “

W Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się 4 listopada 2015 promocja albumu Danuty Jackiewicz Konrad Brandel 1838–1920, wydanego w serii Fotografowie Warszawy. W spotkaniu – obok Autorki – wzięli udział: jako gość honorowy Krystyna Lejko, pierwsza monografistka Konrada Brandla oraz znawca zagadnień technicznych, fotograf Maciej Jeziorek. Spotkanie, które zgromadziło bardzo liczne audytorium, prowadziła Monika Szewczyk.

Brandel MNNowa publikacja Danuty Jackiewicz jest trzecią pozycją w serii wydawniczej prezentującej Warszawę XIX wieku na zdjęciach mistrzów obiektywu. Jest to album, a zarazem monografia zawierająca sumę aktualnej wiedzy o życiu i dziele Konrada Brandla, postaci wyjątkowej, człowieka wszechstronnie utalentowanego, który był nie tylko jednym z najwybitniejszych fotografów dokumentalistów, ale również wizjonerem wyprzedzającym swój czas, wynalazcą oraz ojcem polskiego fotoreportażu czytaj więcej +

Najciekawsze publikacje o fotografii z 2014 r.

Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – Etnografia – Historia Sztuki. Pod redakcją Ewy MANIKOWSKIEJ i Izabeli KOPANI, I, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 2014 (publikacja częściowo poświęcona fotografii),

Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Pod redakcją Ewy MANIKOWSKIEJ i Piotra Jacka JAMSKIEGO, II, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 2014 (publikacja częściowo poświęcona fotografii),

BARRETT Terry, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków, Universitas, 2014,

Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912. Baltarusai Isako Serbovo metų fotografijose. The Belarusians in the photos by Isaac Serbau, Minsk 2012,

CHÉROUX Clément, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, tłumaczenie Tomasz Swoboda, Warszawa, Archeologia Fotografii, 2014, czytaj więcej +

Najciekawsze publikacje o fotografii z 2013 r.

A fotóművészet születése. A piktorializmustól a modern fotográfiáig (1889-1929). The birth of art photography. From pictorialism to modern photography (1889-1929) [katalog wystawy], Budapest 2012.

Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa. Opracowanie Małgorzata ZAWADZKA, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, 2013. czytaj więcej +