Publikacje

Seria kolekcjonerska “Historia polskiej fotografii”

W marcu 2016 wprowadzono do obiegu 4 znaczki pocztowe nowej  emisji „Historia polskiej fotografii”. Jest to seria kolekcjonerska : 4 znaczki w bloczku, 2  koperty –  każda z dodatkową reprodukcją fotografii. Ukazane są na niej zdjęcia fotoreporterów Jana Kosidowskiego (1922-1992) i Wiesława Prażucha (1925-1992), pracujących dla tygodnika ilustrowanego „Świat”. Prezentowani byli oni w 2013 roku na wystawie w MNW zatytułowanej 4 x Świat.

Poprzednie emisje „Historii polskiej fotografii”, zrealizowane z MNW (Karol Beyer, Jan Bułhak, Konrad Brandel, Henryk Poddębski), ukazały się w latach 2008 – 2014.

“Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939”

Zydzi-okłŻycie codzienne i chwile przy pracy przedwojennych polskich Żydów, ich zaangażowanie w politykę oraz wkład w kulturę i naukę II Rzeczpospolitej, utrwalone na zdjęciach, znalazły się w albumie opracowanym przez Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego, który ukazał się w styczniu 2016 nakładem Boni Libri i Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Fotografie ułożone są w osiem grup tematycznych: “Miasto, miasteczko, wieś”, “Życie codzienne i praca”, “Wiara i życie”, “W społeczeństwie”, “Antysemityzm”, “W świecie polityki”, “Emigracja” oraz “Kultura i nauka”, poprzedzonych krótkimi wprowadzeniami. Każde ze zdjęć opatrzono rozbudowanym opisem. Na końcu publikacji zamieszczono indeks miejsc i osób.

Na zdjęciach przedstawiono życie codzienne Żydów zarówno w małych miejscowościach, jak i w większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Wilno. Widzimy członków społeczności różnych zawodów: od drobnych handlarzy, szewców czy tkaczy, przez subiektów sklepowych po zamożnych właścicieli domów handlowych. czytaj więcej +

Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii /Experience and Experiment in Photography

(teksty: Stefan Wojnecki, Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Magdalena Piłakowska; fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty)
Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2015

W grudniu 2015 r. ukazała się publikacja monograficzna, poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego, pomyślana jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty.
Ukazując całe spektrum działalności i zainteresowań poznańskiego fotografa, publikacja kładzie szczególny nacisk na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte w działalności artysty, który studiując fizykę, zainteresował się aspektem techniczno-naukowym fotografii. Zajął się wówczas problemem poszukiwania fizycznych uwarunkowań widzenia fotograficznego, wprowadzając m.in. pojęcie obrazu impulsograficznego. czytaj więcej +

Albumowa monografia Danuty Jackiewicz “Konrad Brandel 1838–1920” “

W Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się 4 listopada 2015 promocja albumu Danuty Jackiewicz Konrad Brandel 1838–1920, wydanego w serii Fotografowie Warszawy. W spotkaniu – obok Autorki – wzięli udział: jako gość honorowy Krystyna Lejko, pierwsza monografistka Konrada Brandla oraz znawca zagadnień technicznych, fotograf Maciej Jeziorek. Spotkanie, które zgromadziło bardzo liczne audytorium, prowadziła Monika Szewczyk.

Brandel MNNowa publikacja Danuty Jackiewicz jest trzecią pozycją w serii wydawniczej prezentującej Warszawę XIX wieku na zdjęciach mistrzów obiektywu. Jest to album, a zarazem monografia zawierająca sumę aktualnej wiedzy o życiu i dziele Konrada Brandla, postaci wyjątkowej, człowieka wszechstronnie utalentowanego, który był nie tylko jednym z najwybitniejszych fotografów dokumentalistów, ale również wizjonerem wyprzedzającym swój czas, wynalazcą oraz ojcem polskiego fotoreportażu czytaj więcej +