Publikacje

Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

To pierwszy tom z serii Źródła do Historii Fotografii Polskiej XIX wieku, wydawanej przez Stowarzyszenie Liber pro Arte dzięki grantowi Narodowego  Programu Rozwoju Humanistyki. Książka, która ukazała się w 2016 r.pod redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty  Biernackiej, prezentuje materiały z konferencji zorganizowanej w grudniu 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad fotografią profesjonalną i amatorską XIX, XX i XXI w. czytaj więcej +

Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii /Experience and Experiment in Photography

(teksty: Stefan Wojnecki, Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Magdalena Piłakowska; fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty)
Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2015

Stefan Wojnecki, jeden z najważniejszych twórców polskiej współczesnej fotografii, reprezentuje myślenie całkowicie oryginalne w polskiej i światowej teorii obrazu. Należy do grupy wybitnych polskich artystów-teoretyków, takich jak Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński, Zbyszko Trzeciakowski czy – z innej nieco perspektywy – Jan Berdyszak, których interesowała idea medium, a dopiero poprzez tę ideę jawić się mogła jakakolwiek społeczna realność, reprezentowana przez obraz.

Wydana przed ponad rokiem obszerna publikacja monograficzna (dwujęzyczna, polsko-angielska), poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego, pomyślana jest jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty. czytaj więcej +

Ewa Nowak-Mitura: “Początki fotografii w prasie polskiej – Tygodnik Ilustrowany, 1859 -1900”.

fot-andrzej-mituraTo znakomicie udokumentowane, obszerne opracowanie autorstwa Ewy Nowak-Mitury ukazało się listopadzie 2016, stanowiąc drugi tom serii „Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku”, wydawanej przez Stowarzyszenie „Liber pro Arte” dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Książka prezentuje szeroko ujętą analizę użycia fotografii do ilustrowania polskich czasopism w najmniej jak dotąd przebadanym pod tym względem okresie 2. połowy XIX wieku. Towarzyszy jej katalog w formie elektronicznej na płycie CD, zawierający spis ilustracji powstałych na podstawie fotografii, opublikowanych w „Tygodniku Ilustrowanym” od momentu jego powstania do końca XIX wieku. Katalog ten zawiera ponad 2800 not i jest pierwszą tak kompleksową publikacją dotyczącą najwcześniejszego okresu wykorzystania w Polsce fotografii jako ilustracji prasowej.

Seria kolekcjonerska “Historia polskiej fotografii”

W marcu 2016 wprowadzono do obiegu 4 znaczki pocztowe nowej  emisji „Historia polskiej fotografii”. Jest to seria kolekcjonerska : 4 znaczki w bloczku, 2  koperty –  każda z dodatkową reprodukcją fotografii. Ukazane są na niej zdjęcia fotoreporterów Jana Kosidowskiego (1922-1992) i Wiesława Prażucha (1925-1992), pracujących dla tygodnika ilustrowanego „Świat”. Prezentowani byli oni w 2013 roku na wystawie w MNW zatytułowanej 4 x Świat.

Poprzednie emisje „Historii polskiej fotografii”, zrealizowane z MNW (Karol Beyer, Jan Bułhak, Konrad Brandel, Henryk Poddębski), ukazały się w latach 2008 – 2014.