Publikacje

Najciekawsze publikacje o fotografii z 2013 r.

A fotóművészet születése. A piktorializmustól a modern fotográfiáig (1889-1929). The birth of art photography. From pictorialism to modern photography (1889-1929) [katalog wystawy], Budapest 2012.

Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa. Opracowanie Małgorzata ZAWADZKA, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, 2013. czytaj więcej +

Wybór najciekawszych publikacji o fotografii z 2012 r.

Czesław Olszewski. Warszawa nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku. Opracowanie Łukasz GORCZYCA, Piotr JAMSKI, Michał KACZYŃSKI, Marta LEŚNIAKOWSKA, Warszawa, Raster i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012. czytaj więcej +

Clément Chéroux: Wernakularne. Eseje z historii fotografii

Przedmiotem refleksji autora jest jedna z najmniej zbadanych i najbardziej różnorodnych dziedzin fotografii – fotografia użytkowa i nieartystyczna. Clément Chéroux definiuje tę przepastną kategorię, do której zalicza m.in.: „fotografie naukowe, wojskowe i medyczne, zdjęcia etnograficzne, widoki z lotu ptaka, obrazy służące artystom jako dokumenty, architektom jako widoki, ubezpieczycielom jako dowody i tak dalej, lista rozlicznych zastosowań fotografii jest długa. Gdyby fotografie prasowe, modowe i reklamowe nie stanowiły osobnej kategorii, również można by je do tej listy dopisać”. czytaj więcej +

Karolina Ziębińska-Lewandowska: Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989

Każdy, kto uprawiał fotografię w czasach PRL czy interesował się nią wie, jak ważną rolę dla tej dziedziny odgrywały obok wystaw czasopisma. Tytuły takie, jak „Fotografia” czy „Obscura” pełniły funkcje podobną, jak dla literatury pismo „Literatura na Świecie”, a dla filozofii i językoznawstwa „Teksty” – periodyki na bieżąco zapoznające odbiorców z dużą częścią najciekawszych zjawisk rodzimych i zagranicznych w danej dziedzinie.

Na podstawie szerokiej analizy  zawartości czasopism fotograficznych z czasów PRL autorka przedstawia najciekawsze zjawiska z zakresu krytyki oraz powojennych dziejów fotografii, czytaj więcej +