Publikacje

Wybór najciekawszych publikacji o fotografii z 2012 r.

Czesław Olszewski. Warszawa nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku. Opracowanie Łukasz GORCZYCA, Piotr JAMSKI, Michał KACZYŃSKI, Marta LEŚNIAKOWSKA, Warszawa, Raster i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012. czytaj więcej +

Clément Chéroux: Wernakularne. Eseje z historii fotografii

Przedmiotem refleksji autora jest jedna z najmniej zbadanych i najbardziej różnorodnych dziedzin fotografii – fotografia użytkowa i nieartystyczna. Clément Chéroux definiuje tę przepastną kategorię, do której zalicza m.in.: „fotografie naukowe, wojskowe i medyczne, zdjęcia etnograficzne, widoki z lotu ptaka, obrazy służące artystom jako dokumenty, architektom jako widoki, ubezpieczycielom jako dowody i tak dalej, lista rozlicznych zastosowań fotografii jest długa. Gdyby fotografie prasowe, modowe i reklamowe nie stanowiły osobnej kategorii, również można by je do tej listy dopisać”. czytaj więcej +

Karolina Ziębińska-Lewandowska: Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989

Każdy, kto uprawiał fotografię w czasach PRL czy interesował się nią wie, jak ważną rolę dla tej dziedziny odgrywały obok wystaw czasopisma. Tytuły takie, jak „Fotografia” czy „Obscura” pełniły funkcje podobną, jak dla literatury pismo „Literatura na Świecie”, a dla filozofii i językoznawstwa „Teksty” – periodyki na bieżąco zapoznające odbiorców z dużą częścią najciekawszych zjawisk rodzimych i zagranicznych w danej dziedzinie.

Na podstawie szerokiej analizy  zawartości czasopism fotograficznych z czasów PRL autorka przedstawia najciekawsze zjawiska z zakresu krytyki oraz powojennych dziejów fotografii, czytaj więcej +

Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013

Książka pod redakcja Scotta Waldena (filozofa, teoretyka fotografii, wykładowcy w New York University) przynosi pierwsze reprezentatywne opracowanie filozofii fotografii, zawierające wybór najciekawszych i najbardziej symptomatycznych tekstów autorstwa Danto, Carrolla, Currie’go, Maynarda. Dominującym wątkiem jest w tej antologii problematyka reprezentacji fotograficznego obrazu – jej statusu, cech, funkcji i znaczeń; albo, inaczej mówiąc, epistemologicznej, ontologicznej, a także etycznej i estetycznej funkcji reprezentacji fotograficznej. Jest to książka ważna – i dla filozofii, i dla filozofii fotografii (oraz sztuki), i dla szeroko rozumianej antropologii kultury. Światowa ranga autorów (i ich autorytet filozoficzny) – gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych dociekań i analiz. Klarowność argumentacji zaś –  relatywnie szeroki zakres odbioru, obejmujący szerokie spektrum zainteresowanych problematyką studiów humanistycznych, w tym zwłaszcza: filozoficznej interpretacji zjawisk kultury.

Więcej…

The Getty Conservation Institute opublikowało na swoich stronach internetowych pierwsze części atlasu procesów fotograficznych zatytułowanego The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes. Jest to skierowane do konserwatorów, kuratorów, historyków fotografii, archiwistów, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych historią procesów fotograficznych kompendium. Tutaj wstęp do publikacji, a tu dotychczas opublikowane części atlasu. Polecamy!!!

***