Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013

Książka pod redakcja Scotta Waldena (filozofa, teoretyka fotografii, wykładowcy w New York University) przynosi pierwsze reprezentatywne opracowanie filozofii fotografii, zawierające wybór najciekawszych i najbardziej symptomatycznych tekstów autorstwa Danto, Carrolla, Currie’go, Maynarda. Dominującym wątkiem jest w tej antologii problematyka reprezentacji fotograficznego obrazu – jej statusu, cech, funkcji i znaczeń; albo, inaczej mówiąc, epistemologicznej, ontologicznej, a także etycznej i estetycznej funkcji reprezentacji fotograficznej. Jest to książka ważna – i dla filozofii, i dla filozofii fotografii (oraz sztuki), i dla szeroko rozumianej antropologii kultury. Światowa ranga autorów (i ich autorytet filozoficzny) – gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych dociekań i analiz. Klarowność argumentacji zaś –  relatywnie szeroki zakres odbioru, obejmujący szerokie spektrum zainteresowanych problematyką studiów humanistycznych, w tym zwłaszcza: filozoficznej interpretacji zjawisk kultury.

Więcej…

The Getty Conservation Institute opublikowało na swoich stronach internetowych pierwsze części atlasu procesów fotograficznych zatytułowanego The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes. Jest to skierowane do konserwatorów, kuratorów, historyków fotografii, archiwistów, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych historią procesów fotograficznych kompendium. Tutaj wstęp do publikacji, a tu dotychczas opublikowane części atlasu. Polecamy!!!

***