Clément Chéroux: Wernakularne. Eseje z historii fotografii

Przedmiotem refleksji autora jest jedna z najmniej zbadanych i najbardziej różnorodnych dziedzin fotografii – fotografia użytkowa i nieartystyczna. Clément Chéroux definiuje tę przepastną kategorię, do której zalicza m.in.: „fotografie naukowe, wojskowe i medyczne, zdjęcia etnograficzne, widoki z lotu ptaka, obrazy służące artystom jako dokumenty, architektom jako widoki, ubezpieczycielom jako dowody i tak dalej, lista rozlicznych zastosowań fotografii jest długa. Gdyby fotografie prasowe, modowe i reklamowe nie stanowiły osobnej kategorii, również można by je do tej listy dopisać”.  Kolejne eseje autor poświęca różnym tematom,  np. temu,   jak powstawała fotografia spirytystyczna i czemu służyła, w jaki sposób powstał „amator” w fotografii, czemu fotografowie jarmarczni niechętnie przyjmowani byli przez kolegów, co Georges Meliés wiedział o fotograficznych sztuczkach i ile artyzmu jest w pracach Eugene Atgeta. Publikacja ilustrowana  interesującymi przykładami. 

Wydawca: Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014. (Książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziału Kultury Ambasady Francji w Polsce w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego BOY-ŻELEŃSKI .)

Autor książki jest głównym kuratorem fotografii w Centre Pompidou, historykiem i krytykiem sztuki. Był kuratorem licznych wystaw, w tym m.in.: Le troisième œil. La photographie et l’occulte (Maison européenne de la photographie, 2004); La subversion des images. Surréalisme, photographie, film (Centre Pompidou, 2009), Henri Cartier-Bresson (Centre Pompidou, 2014); Paparazzi (Centre Pompidou-Metz, 2014). C. Chéroux jest też autorem bądź współautorem blisko dwudziestu książek na temat fotografii.