Lech Lechowicz: Historia fotografii,cz.I 1839-1939

Opublikowana pod koniec 2013 r. przez łódzkie wydawnictwo PWSFTViT i długo oczekiwana pierwsza część powszechnej Historii fotografii autorstwa Lecha Lechowicza  zawiera historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, w tym wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych. Próba rekonstrukcji przemian formy i treści jest tu wzbogacona o prezentację ewolucji refleksji teoretycznych oraz przez odwołania do mało znanych na polskim gruncie tekstów źródłowych.

Tekst ilustrowany jest kilkuset reprodukcjami. Ze wstępu: „Publikacja, w swój ograniczony sposób, stara się wypełnić sporą lukę w naszej literaturze, wynikającą z braku opracowania powszechnej historii fotografii przez autorów polskich, uwzględniających we właściwych proporcjach zjawiska historyczne występujące w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie zaś w naszym kraju. Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza stanowi opis zjawisk i przemian występujących w wieku XIX. Druga dotyczy pierwszych czterech dziesięcioleci wieku XX”.

Książka uhonorowana została Nagrodą Dziennikarzy w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki w 2013 r.

Czytaj więcej w Recenzjach.