Gliwickie sympozjum – Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej

W końcu maja 2022 r. w Czytelni Sztuki  Muzeum w Gliwicach odbyła się dwudniowa sesja naukowa pt. Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze – między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją. Jej kurator, dr Krzysztof Jurecki, określił cel sympozjum jako zdefiniowanie specyfiki i najważniejszych dokonań w zakresie fotografii dokumentalnej/reportażowej oraz neoawangardowej i inscenizowanej dekady lat 80., która była  bardzo interesującym okresem szczególnie w obszarze fotografii traktowanej jako zapis rzeczywistości. Przy pomocy fotografii utrwalano przemiany społeczno-polityczne, w tym przede wszystkim strajki oraz brutalizację działań aparatu represji w latach stanu wojennego.

W tym czasie rozwijał się nie tylko dokument i reportaż, ale podjęta została ponownie próba definicji ruchu neoawangardowego. Aktywnie działali też krytycy (Urszula Czartoryska, Jerzy Busza, Ryszard Bobrowski) i historycy. W latach 80. powstawały dwie kolekcje fotografii: w Muzeum Sztuki w Łodzi (Urszula Czartoryska) i w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Adam Sobota). Był to także czas prezentacji ważnych wystaw fotografii polskiej za granicą: w ICP w Nowym Jorku i w paryskim Muzeum Pompidou. Lata 80. to także czas krystalizacji postaw artystycznych czy zmian w twórczości takich fotografów, jak Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, Wojciech Prażmowski, Natalia LL, Ewa Partum, Teresa Gierzyńska, grupa Łódź Kaliska oraz innych, którzy czekają na swoje odkrycie.

Podczas sesji wygłoszono kilkanaście referatów, odbyły się też panele dyskusyjne.  Materiały z sesji opublikowane będą w książce, która ukaże się w 2023 roku.