Wystawy

„Warszawiacy” Mikołaja Grynberga w Muzeum Warszawskiej Pragi

W Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52) można zobaczyć 27 fotografii portretowych autorstwa Mikołaja Grynberga, zakupionych niedawno do zbiorów Muzeum Warszawy w ramach rozbudowy kolekcji fotografii współczesnej. Stanowią one dwa cykle tematyczne wykonane w latach 2003 i 2004-2007: „Czas pokaże”, ukazujący młodych ludzi u progu dorosłości oraz „Zawodowcy”, prezentujący praskich rzemieślników i kupców w ich miejscach pracy. Oba cykle zostały po raz pierwszy zestawione razem w jednej przestrzeni; oddziałując na siebie dopełniają się wzajemnie. O unikatowości tych fotografii świadczy ulotność zarejestrowanego na zdjęciach świata, wiele z utrwalonych przez Grynberga praskich zakładów już nie istnieje. Wystawa ta wpisuje się w szerszy nurt poświęcony społecznej historii miasta, którą bada i eksploruje Muzeum Warszawy w wielu swoich projektach.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii jest partnerem wydarzenia. czytaj więcej +

“FOTORELACJE”. WOJNA 1920

Ta wystawa, otwarta w Muzeum Narodowym w Warszawie w połowie sierpnia 2020, to nie tylko próba przywrócenia fotograficznego obrazu wojny 1919–1921 historii i historii fotografii, ale przede wszystkim – przywrócenia jej naszej pamięci. 

Fotografia niemal od początku swojego istnienia towarzyszy wojnie. Zdominowała też ikonografię wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921). W żadnym innym medium, oprócz grafiki użytkowej, obrazy tej wojny nie wybrzmiały równie mocno. Paradoksalnie, choć fotografowało wielu i byli wśród nich zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, artyści i żołnierze, to fotograficzne zapisy tych lat nie są powszechnie znane i tylko dla nielicznych stanowią rozpoznawalny punkt odniesienia.

Wśród fotograficznych relacji z działań wojennych znajdziemy zdjęcia propagandowe, wykonywane z założeniem i zamiarem publikacji w prasie, i prywatne, pierwotnie nieprzeznaczone do oglądania poza gronem rodziny i przyjaciół. Przykłady tych pierwszych można zobaczyć w wyjątkowej skali, prezentowany jest bowiem obszerny wybór z zespołu fotografii Warszawskiej Agencji Fotograficznej ukazujących wydarzenia roku 1920, zakupionego do zbiorów MNW już w maju 1921 roku. czytaj więcej +

XXI Biennale Fotografii Górskiej

W jeleniogórskim Muzeum Karkonoskim oglądać można do 18 października 2020 wystawę pokonkursową, będącą plonem obecnej edycji konkursu fotograficznego o tematyce górskiej, organizowanego w Jeleniej Górze już od czterdziestu lat. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących góry, ich piękno i wszelkie przejawy ludzkiej aktywności na terenach górskich.

Oprócz wystawy pokonkursowej prezentowana jest także wystawa zdjęć Mieczysława Karłowicza – wybitnego polskiego kompozytora i fotografika z przełomu XIX i XX w., pt. „Fotograf prawie doskonały”. Jego twórczość fotograficzna związana była z Tatrami, narciarstwem oraz z jego aktywnością publicystyczną. czytaj więcej +

„ Logos i mit w fotografii” Tomasza Michałowskiego w Jeleniej Górze

W jeleniogórskiej Galerii Sztuki BWA od 18 września 2020 odbywa się wystawa zdjęć Tomasza Michałowskiego, znakomitego fotografa i operatora filmowego, wykładowcy w łódzkiej PWSFTiTv, którego cechuje analityczne, quasi-naukowe podejście do fotografii. Tytułowy logos, czyli źródło znaczeń każdej rzeczy oraz praw rządzących kosmosem, charakteryzuje idee obecne w jego sztuce. Fotografia wydaje się być dla niego instrumentem czułym także na przejawy duchowości, obrazujących istotę mitu. Artystę interesują zagadnienia bytu oraz relacje różnego rodzaju egzystencji, które odnajduje w obrazach świata. Spogląda na naturę, ale sięga dalej, poza jej wymiar rzeczywisty. Uniwersalność fotografii Tomasza Michałowskiego polega na umiejętności odwoływania się do pamięci kulturowej, która jest pewnego rodzaju kodem porozumienia ludzkości. czytaj więcej +