Wystawy

Wystawa Vladimíra Birgusa w Muzeum Śląskim

Autor wystawy należy do najbardziej znanych i aktywnych postaci czeskiego środowiska fotograficznego. Jest nie tylko fotografem, ale także pedagBirgus001ogiem, profesorem w praskiej FAMU i dyrektorem Instytutu Fotografii Twórczej w Opawie, ponadto kuratorem wielu znaczących wystaw fotografii czeskiej w muzeach światowych i autorem szeregu znakomitych publikacji monograficznych najwybitniejszych czeskich twórców.

Katowicka ekspozycja obejmuje blisko 80 dzieł artysty, będących przeglądem jego twórczości od początkowych projektów z lat 70. do najnowszych prac. Retrospektywny charakter wystawy pozwala na prześledzenie drogi artystycznej Birgusa, od zaangażowanej społecznie fotografii dokumentalnej po bardziej abstrakcyjne w formie „opowieści fotograficzne”.

Początkowo, w latach 70. i 80. ub. wieku, Birgus uwieczniał w swoich kadrach społeczeństwo czechosłowackie nawiązując do formy eseju fotograficznego. Artysta w swoich opowieściach fotograficznych skupił się na portretowaniu ludzi uwikłanych w sytuacje niezależne od ich woli. czytaj więcej +

“Zapis socjologiczny” Zofii Rydet w Jeu de Paume

Wystawa Répertoire, 1978-1990 w paryskim Jeu de Paume jest kolejną odsłoną nowego opracowania „Zapisu socjologicznego”, monumentalnego projektu fotograficznego autorstwa Zofii Rydet.

Sociological Record 19781990 / Zapis socjologiczny 19781990Wystawa prezentowana była po raz pierwszy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2015 roku. Wersja przygotowana dla Jeu de Paume koncentruje się na głównej części „Zapisu socjologicznego” (czyli portretach ludzi we wnętrzach) oraz dwóch mniejszych zbiorach: „Ginących zawodach” oraz „Kobietach na progach”. Prezentowane są również pojedyncze fotografie z rzadko eksponowanego zbioru „Mieszkania artystów”. Wystawie towarzyszy publikacja z tekstami Sebastiana Cichockiego i Régisa Duranda. czytaj więcej +

FOTOGRAFIE. Tadeusz Rolke, Jacek M. Stokłosa w Galerii Foksal

kantor-foksal-1971-wernisaz-multipart-10-fotografowal-jacek-maria-stoklosaWystawa fotografii Tadeusza RolkeJacka Marii Stokłosy w stołecznej Galerii Foksal jest ostatnią ekspozycją z cyklu wystaw zbiorowych  odbywających się w 2016 roku z okazji jubileuszu 50-lecia założenia tej galerii. Jest na swój sposób symbolicznym zamknięciem „rocznicowych” pokazów.

Stosownie do przyjętej formuły prezentacji, kuratorzy zaprosili dwóch znakomitych artystów-fotografów, związanych z Foksalem od dnia powstania galerii, aby sami dokonali wyboru swych prac na wystawę.

Tadeusz Rolke wybrał do swojej ekspozycji fotografie pochodzące z trzech wernisaży  wystaw, które odbyły się w warszawskiej Galerii Krzywe Koło, prowadzonej na fali tzw. ”odwilży” od 1956 roku przez Mariana Bogusza przy Klubie Krzywe Koło w Staromiejskim Domu Kultury, a zlikwidowanej nakazem władz w 1965 roku. To właśnie w działalności Galerii Bogusza, któremu udało się stworzyć prawdziwy, niezależny „salon kulturalny stolicy” historycy sztuki szukają genezy Galerii Foksal i pierwszego programu jej działalności. Na czarno-białych fotografiach możemy zobaczyć przede wszystkim osoby tworzące to niezwykłe środowisko: artystów, krytyków, literatów, dziennikarzy. czytaj więcej +

Album rodzinny: SPOJRZENIA. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA

rodzina_fb_album_wystawaahm-895x631Na wystawie w stołecznym Domu Spotkań z Historią prezentowanych jest ponad 300 prywatnych  fotografii pochodzących z albumów rodzinnych osób nagranych w Archiwum Historii Mówionej. Większość to zdjęcia z XX w., choć są tu także fotografie z drugiej połowy XIX w. Powstały dla zachowania w pamięci ważnych momentów biograficznych, fragmentów codzienności czy relacji z bliskimi. Wyjmując zdjęcia z domowych albumów i odzierając z rodzinnych kontekstów, można spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy. Czy z mozaiki szczegółów wyłoni się obraz, na którym można dostrzec przemiany społeczne, kulturowe i polityczne? czytaj więcej +