Piotr Wypych – Krajobrazy nierzeczywiste

W Galerii FF- Forum Fotografii Łódzkiego Domu Kultury  od 4 czerwca do 2 lipca 2022 r. odbywa się wystawa fotografii pejzażowej Piotra Wypycha. „Autor, za pomocą plastycznego języka, otwiera nas na formy niemal abstrakcyjne,  oderwane od klasycznego pejzażu – pisze we wstępie do katalogu Ewa Gałązka – nakazuje nam skupić się na organicznych, płynnych kształtach, odrobić lekcje form abstrakcyjnych. Wzajemnie przenikających się, intrygujących, zabierających widza w wieloznaczność układów i skojarzeń”.

Autor zdjęć, związany z Piotrkowem Trybunalskim, jest z wykształcenia leśnikiem, ale studiował też grafikę i fotografię na krakowskiej ASP. Członek Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Pracuje w Zespole Parków Krajobrazowych Woj. Łódzkiego, zajmuje się badaniami nad małą architekturą sakralną w Polsce.

W jego fotografii dominuje temat krajobrazu, ale uprawia też portret, abstrakcję i dokument. Jest autorem i współautorem 11 albumów fotograficznych, i uczestnikiem ponad 100 wystaw w kraju i za granicą.