Nr 2/26/2019 DAGEROTYPU “Fotografia i władza”

Motywem wiodącym drugiego numeru nowej edycji pisma DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii  jest “Fotografia i władza”.

Potrzeba spojrzenia na problematykę władzy w szerszy sposób, wykraczający poza kontekst politycznej dominacji, silnie się już uobecniła i zrealizowała we współczesnej humanistyce. Rozpoznawaniu kondycji naszych czasów, tezom o niewydolności demokracji, towarzyszą konstatacje o kryzysie obrazów. Napięcie narastające na osi władza-fotografia wydaje się być problemem kluczowym dla badań nad współczesną kulturą wizualną.

W tym numerze „Dagerotypu” autorzy reprezentujący różne dziedziny – historię sztuki, antropologię czy kulturoznawstwo – podejmują refleksję nad tym, jak strategie fotograficzne lokują się wobec skomplikowanej sieci zależności władzy, historii i pamięci. SPIS TREŚCI