Publikacje

Ewa Nowak-Mitura: „Początki fotografii w prasie polskiej – Tygodnik Ilustrowany, 1859 -1900”.

fot-andrzej-mituraTo znakomicie udokumentowane, obszerne opracowanie autorstwa Ewy Nowak-Mitury ukazało się listopadzie 2016, stanowiąc drugi tom serii „Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku”, wydawanej przez Stowarzyszenie „Liber pro Arte” dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Książka prezentuje szeroko ujętą analizę użycia fotografii do ilustrowania polskich czasopism w najmniej jak dotąd przebadanym pod tym względem okresie 2. połowy XIX wieku. Towarzyszy jej katalog w formie elektronicznej na płycie CD, zawierający spis ilustracji powstałych na podstawie fotografii, opublikowanych w „Tygodniku Ilustrowanym” od momentu jego powstania do końca XIX wieku. Katalog ten zawiera ponad 2800 not i jest pierwszą tak kompleksową publikacją dotyczącą najwcześniejszego okresu wykorzystania w Polsce fotografii jako ilustracji prasowej.

Call for Papers: TEORETYCZNE PERSPEKTYWY FOTOGRAFII

Redakcja „Artium Quaestiones”, rocznika Instytutu Historii Sztuki UAM zwraca się do osób zajmujących się refleksją badawczą nad fotografią o nadsyłanie propozycji tekstów do numeru pisma poświęconego fotografii, a przede wszystkim jej teoretycznym perspektywom (będzie to nr XXVIII, który ukaże się w  2017 roku).

Termin nadsyłania abstraktów (1000-1500 znaków): 4 listopada 2016 r.

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone refleksji nad medialną i wizualną specyfiką fotografii oraz implikowanymi przez nią modusami widzenia i funkcjonowania obrazu, a także na sprofilowane teoretycznie propozycje interpretacji jej konkretnych przejawów artystycznych (więcej).

Przedmiotem proponowanych artykułów powinny być zarówno problemy dotyczące  historii fotografii, jak i analiza jej nowoczesnych i współczesnych zjawisk, jak m.in. fotografia analogowa i cyfrowa w kontekście ich wizualności, cyrkulacji, wymiaru estetycznego, kulturowego lub politycznego, a także materialnego. Za istotną kwestię redakcja uznaje również refleksję nad miejscem fotografii w historii sztuki, oraz nad metodologicznymi przemianami, które nastąpiły w obszarze dyscypliny pod wpływem badań nad fotografią.

Termin nadsyłania zaakceptowanych propozycji (teksty o maksymalnej objętości 1 arkusza / 40.000 znaków): 3 lutego 2017 r.

Zgłoszenia i materiały (informacje szczegółowe na stronie Instytutu Historii Sztuki UAM  w zakładce Artium Quaestiones: http://arthist.amu.edu.pl) prosimy kierować do sekretarza czasopisma, dr. Filipa Lipińskiego, na adres aq.redakcja@amu.edu.pl

Seria kolekcjonerska „Historia polskiej fotografii”

W marcu 2016 wprowadzono do obiegu 4 znaczki pocztowe nowej  emisji „Historia polskiej fotografii”. Jest to seria kolekcjonerska : 4 znaczki w bloczku, 2  koperty –  każda z dodatkową reprodukcją fotografii. Ukazane są na niej zdjęcia fotoreporterów Jana Kosidowskiego (1922-1992) i Wiesława Prażucha (1925-1992), pracujących dla tygodnika ilustrowanego „Świat”. Prezentowani byli oni w 2013 roku na wystawie w MNW zatytułowanej 4 x Świat.

Poprzednie emisje „Historii polskiej fotografii”, zrealizowane z MNW (Karol Beyer, Jan Bułhak, Konrad Brandel, Henryk Poddębski), ukazały się w latach 2008 – 2014.

„Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939”

Zydzi-okłŻycie codzienne i chwile przy pracy przedwojennych polskich Żydów, ich zaangażowanie w politykę oraz wkład w kulturę i naukę II Rzeczpospolitej, utrwalone na zdjęciach, znalazły się w albumie opracowanym przez Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego, który ukazał się w styczniu 2016 nakładem Boni Libri i Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Fotografie ułożone są w osiem grup tematycznych: „Miasto, miasteczko, wieś”, „Życie codzienne i praca”, „Wiara i życie”, „W społeczeństwie”, „Antysemityzm”, „W świecie polityki”, „Emigracja” oraz „Kultura i nauka”, poprzedzonych krótkimi wprowadzeniami. Każde ze zdjęć opatrzono rozbudowanym opisem. Na końcu publikacji zamieszczono indeks miejsc i osób.

Na zdjęciach przedstawiono życie codzienne Żydów zarówno w małych miejscowościach, jak i w większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Wilno. Widzimy członków społeczności różnych zawodów: od drobnych handlarzy, szewców czy tkaczy, przez subiektów sklepowych po zamożnych właścicieli domów handlowych. czytaj więcej +