Odkrywanie “peryferii”. Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej

Książka, opublikowana w 2017 r. przez Stowarzyszenie Liber pro Arte, zawiera teksty poświęcone badaniom fotografii powstającej i funkcjonującej w tym szczególnym – z uwagi na uwarunkowania historyczne – regionie Europy. Autorzy tekstów analizują kulturowe, polityczne i społeczne znaczenie fotograficznego medium w szerokim kontekście artystycznym, ekonomicznym, ideologicznym i politycznym, a także rolę fotografii w życiu codziennym. Poszukują odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób wspólne doświadczenia z przeszłości wpłynęły na sposób wykonywania, zastosowanie, dystrybucję oraz myślenie o fotografii.

Publikacja oparta jest na materiałach zaprezentowanych podczas konferencji naukowej Odkrywanie «peryferii». Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Warszawie w 2016 r. i zapoczątkowała cykl międzynarodowych spotkań  pt. Photographic Histories in Central and Eastern Europe.