Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

To pierwszy tom z serii Źródła do Historii Fotografii Polskiej XIX wieku, wydawanej przez Stowarzyszenie Liber pro Arte dzięki grantowi Narodowego  Programu Rozwoju Humanistyki. Książka, która ukazała się w 2016 r.pod redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty  Biernackiej, prezentuje materiały z konferencji zorganizowanej w grudniu 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, poświęconej interdyscyplinarnym badaniom nad fotografią profesjonalną i amatorską XIX, XX i XXI w.

We wstępie Marta Ziętkiewicz przedstawia pokrótce narodziny idei podjęcia przez dziedziny humanistyczne naukowych  badań nad  fotografią oraz początki takich badań w Stanach Zjednoczonych i w Europie zachodniej, a następnie Małgorzata M.Grąbczewska, pomysłodawczyni konferencji,  pisze o historii fotografii jako dziedzinie badawczej.

Teksty wybrane do publikacji świadczą o tym, jak wiele problemów badawczych można rozpatrywać w kontekście fotograficznego medium. Pokazują też, jak różne mogą być współcześnie metody analizowania fotografii przez przedstawicieli rozmaitych dyscyplin akademickich. Referaty pogrupowane  są w rozdziałach: “Dokument i źródło”, “Konteksty fotografii” i “Fotografia jako metafora”.