„Mazowieckie krajobrazy” Edwarda Hartwiga w Radomiu

W Muzeum Wsi Radomskiej w Spichlerzu z Wilkowa czynna jest od 9 lipca 2023  wystawa  prac  reprezentująca przekrój siedmiu dekad twórczej pracy jednego z najwybitniejszych fotografików polskich. Artysty rozpoznawalnego na wszystkich kontynentach, którego prace były i są prezentowane w największych światowych galeriach sztuki.

Jako pierwsze w katalogu prezentowane są prace z okresu piktorialnego, kiedy to Hartwig był pod wpływem swojego idola i mentora Jana Bułhaka. W tym czasie dał się już poznać jako mistrz krajobrazu. Jego prace wypełniały także propagowany przez Jana Bułhaka program „fotografii ojczyźnianej”. Prezentowały swoisty mariaż realizmu z tradycjami piktorializmu.

Od początku swojej twórczości Hartwig był postrzegany jako artysta nowoczesny, twórczo eksperymentujący z fotograficzną materią, poszukiwał formy oraz sposobów na odrealnienie obrazu, zbliżając medium fotografii do sztuk plastycznych. Wiązało się to niewątpliwie z jego młodzieńczym zainteresowaniem malarstwem.

Wystawa czynna do 2 października 2023.