Zenon Harasym: „Tadeusz Rożek. Oficer i fotograf. Fotografia wojenna z okresu I wojny światowej ”

Historia żołnierza-fotografa Tadeusza Rożka (1897–1940), jednego z wielu Polaków, których losy spięte były światowym konfliktem zwanym Wielką Wojną, czasami II Rzeczypospolitej i początkiem II wojny światowej, stała się inspiracją do powstania tej książki. Fotografia, uprawiana od lat młodzieńczych i towarzysząca Rożkowi na frontach I wojny światowej, była jego pasją.

Autor książki poświęcił jej pierwszą część dziejom fotografii wojennej, losy Tadeusza Rożka, który stał się ofiarą zbrodni katyńskiej, przedstawił w części drugiej, zaś część  ostatnia – albumowa – to przegląd fotografii i pocztówek wykonanych przez Rożka. Łącznie zostało zaprezentowanych ponad 250 ilustracji, dziś stanowiących wspomnienie i dokument sprzed blisko 100 lat. Uzupełnieniem ikonografii są kopie dokumentów wojskowych i prywatnych.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej (Wrocław – Warszawa 2019).