Zenon Harasym: “Hauptmann Alfred Böhmer. Oficer i fotograf”

Wydana w końcu 2018 r. publikacja Zenona Harasyma (nb. długoletniego członka naszego stowarzyszenia) poświęcona jest Alfredowi Bőhmerowi (1858 -1908), związanemu przez ponad 12 lat z Opolem, gdzie pełnił służbę wojskową. Jego pasją była fotografia, dzięki której znalazł miejsce w historii niemieckiej fotografii artystycznej końca XIX i początku XX wieku. Za postać znaczącą uznano go już na początku XX wieku, wspominany jest też w niektórych współczesnych publikacjach, nie doczekał się jednak szerszego opracowania. Niniejsza książka jest próbą szerszego przedstawienia miłośnikom historii fotografii postaci Alfreda Böhmera i jego dorobku artystycznego.

Pochodził z pruskiej szlachty,  karierę oficerską w armii pruskiej rozpoczął od ukończenia w 1878 r. elitarnej szkoły kadetów Lichterfelde Hauptkadettenanstalt w Berlinie.W Opolu stacjonował przez 12 lat jako Bezirksoffizier im Landwehrbezirk Oppeln. W kręgu jego artystycznych zainteresowań znajdowały się przede wszystkim krajobraz i portret. Był „mistrzem światła”, unikał stosowania technik specjalnych, pozostał wierny fotografii „czystej”, choć interpretowanej w typowej dla piktorializmu manierze. Ówcześni recenzenci podkreślali, iż Böhmer wypracował sobie własny styl fotografowania krajobrazu. Był jego znakomitym obserwatorem, koncentrował się na wyborze odpowiednich warunków pogodowych, światła i cienia i ich wpływu na sposób fotografowania. Liczne zamieszczone w książce cytaty z recenzji jego prac, opublikowanych w prasie fotograficznej tamtego okresu, pozwalają czytelnikowi zapoznać się również z ówczesnymi poglądami na fotografię artystyczną.

Wydawcą książki jest Niemieckie Towarzystwo Kulturalno- Społeczne we Wrocławiu.