Zebranie naukowe SHF w maju 2015

Podczas zebrania Marta Ziętkiewicz, autorka referatu Teatr polski u progu nowoczesności. Michał Chomiński i Jan Królikowski w obiektywie Konrada Brandla, przedstawiła genezę i okoliczności powstania cyklu studyjnych zdjęć aktorów scen warszawskich, który zapoczątkował wielką popularność na ten rodzaj fotografii na ziemiach polskich w II poł. XIX w.  Wyjaśnienia tego zjawiska należy szukać w  szerszym kontekście historycznym i społeczno-kulturowym, w jakim funkcjonował polski teatr w czasach zaborów.  Zdjęcia aktorów przyczyniły się ponadto do budowania  prestiżu tego zawodu w XIX w., a to z kolei wpłynęło na nobilitację zawodu fotografa. W podsumowaniu referentka zwróciła uwagę na istotną, a niedocenianą rolę fotografii w historii teatru, podkreślając jednocześnie, iż warunkiem powodzenia badań tego zagadnienia jest posiadanie zarazem kompetencji historyka fotografii, jak i teatrologa, co nieczęsto idzie w parze.

Interesujące wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję, zadawano też referentce sporo pytań. Tekst M. Ziętkiewicz ma być opublikowany w jednym z  czasopism teatralnych.