XII Międzynarodowe Sympozjum Dydaktyki Fotografii w Akademii im.J.Długosza

Fotografia i film-codzienność mediów – to temat  sympozjum zorganizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J.Długosza, które odbyło się w Częstochowie w dniach 9-10 października 2014 r.W obradach uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowej z uczelni polskich oraz wykładowcy z placówek uniwersyteckich w  Słowacji oraz we Lwowie.