Wykład prof. Elizabeth Edwards z De Montfort University w Warszawie

Z inicjatywy Instytutu Sztuki PAN i we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UW w październiku 2013 r. zorganizowany został w starym BUWie wykład prof. Elizabeth Edwards z De Montfort University w Leicester pt. OUT AND ABOUT: PHOTOGRAPHY, TOPOGRAPHY AND HISTORICAL IMAGINATION

Elizabeth Edwards – antropolog i historyk fotografii. Dyrektor Photographic History Research Centre na Uniwersytecie De Montfort w Leicester, zastępca przewodniczącego Royal Anthropological Institute. Wcześniej była kustoszem zbiorów fotograficznych w Pitt Riwers Museum, wykładała również antropologię wizualną na University of Oxford oraz na University of Arts w Londynie.  Jej badania koncentrują się na związkach między fotografią, antropologią i historią, zajmuje się również fotografią w kontekście nauk społecznych, zagadnieniami jej instytucjonalizacji, kolekcjonerstwa, związkami fotografii i nauki, miejscem fotografii w muzeach. Jest współautorem i redaktorem fundamentalnych prac poświęconych historii fotografii, m.in.: Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums (2001); Photographs, Objects, Histories. On the Materiality of Images (2004); Anthropology and Photography 1860-1920 (2005); Photographs, Anthropology and History: Expanding the Frame (2010). Jej  ostatnia książka,  The Camera as Historian. Photographs and Historical Imagination (1885-1915), poświęcona działalności amatorskich towarzystw fotograficznych w Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX w., przedstawia fotografię w kontekście takich zagadnień jak pamięć, dziedzictwo kulturowe, kształtowanie świadomości historycznej. Zakończony właśnie projekt europejski HERA, którego była kierownikiem, dotyczył natomiast znaczenia dziedzictwa fotograficznego kolonialnej przeszłości we współczesnej Europie. 

Wykład odbył się w ramach projektu „The Photographic Survey Movement and the Visualisation of Collective Cultural Identities in Europe at the turn of the 20th century” realizowaniego w Insytucie Sztuki PAN i finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (Program Pomost)