Wybór najciekawszych publikacji o fotografii z 2012 r.

Czesław Olszewski. Warszawa nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku. Opracowanie Łukasz GORCZYCA, Piotr JAMSKI, Michał KACZYŃSKI, Marta LEŚNIAKOWSKA, Warszawa, Raster i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012.

JACKIEWICZ Danuta, Fotografowie Warszawy. Karol Bayer 1818-1877, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2012.

JAMSKI Piotr Jacek, Pocztówki z kresów przedwojennej Polski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Jan Bułhak, Vilnius, Sudarytoje Jūrate GAUDAITĖ, t. 1-3, Vilnius, Lietuvos nacjonalinis muziejus, 2012.

Kronikarki / The Chronicles. Zofia Chomętowska, Maria Chrząszczowa. Fotografie Warszawy 1945-1946 / Photographs of Warsaw 1945-1946, red. Karolina LEWANDOWSKA, Warszawa, Fundacja Archeologii Fotografii, 2012.

Ludwik Gronowski. Fotografie. Krzemieniec 1930-1939. The Photographs. Krzemieniec 1930-1939, Lublin, Boni Libri, 2012.

ПІДГУРНИЙ Іван С., УРСУ Наталия О., Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (друга половина XIX – початок XX ст.). Монографія, Кам’янець-Подільський, „Аксіома”, 2012.

Rudolf Kuhn (1842-1900) – fotograf krajobrazu, architektury i morza / – Fotograf der Landschaft, Architektur und Ostsee, red. Jacek BIELAK, Gdańsk, Fundacja Karrenwall i Toruń, Wydawnictwo Via, 2012.

RUSSEAU Frédéric, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii. Przełożył Tomasz Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz/terytoria, Żydowski Instytut Historyczny im. Emannuela Ringelbluma, 2012.

WARNER MARIEN Mary, 100 idei, które zmieniły fotografię, Raszyn, Top Mark Centre, 2012.