Wkład Polaków w rozwój techniki fotografii i kinematografii

„Wkład Polaków w rozwój techniki fotografii i kinematografii” był tematem sympozjum zorganizowanego we wrześniu 2013 r.  w Częstochowie wspólnie przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza, Naukowe Stowarzyszenie Fotografii oraz Stowarzyszenie Historii Fotografii.

Obrady odbyły się w zabytkowych wnętrzach Muzeum Produkcji Zapałek, współorganizatora sympozjum. Rozpoczął je referat  prof. Aleksandra Żakowicza (prof.UŚ)  pt. Leon Warnerke (Władysław Małachowski) i jego patenty. W programie znalazły się  także wystąpienia m.in. Wiesława Hudona (UŚ), Piotra Nowaka (PWr), Zbigniewa Tomaszczuka (ASP),  Marty Ziętkiewicz-Szlendak (ISPAN) i  Jerzego Piwowarskiego (prof. AJD).