Sympozjum “Fotografia i film-twórcy, dzieła, badacze” na AJD w Częstochowie

W dniach 22-23 października 2015 w Częstochowie odbyło się sympozjum Fotografia i film-twórcy, dzieła, badacze, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy udziale Muzeum Produkcji Zapałek i Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych środowisk akademickich, którzy od lat spotykają się na częstochowskich seminariach. Niektóre wystąpienia stały się zaczynem bardzo ożywionej dyskusji.

A oto wygłoszone referaty:

Prof. Andrzej Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Czesław Olszewski (1894 – 1969). Wspomnienie o Ojcu
Lech Lechowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Fotografia i film. Z historycznej problematyki relacji intermedialnych
Dr Ewa Kozłowska, Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Katowicach, Pomiędzy medialnością a fotografią. Próba nowego zdefiniowania

Prof. ASP Zbigniew Tomaszczuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Pochwała błędów, czyli w poszukiwaniu utraconej aury fotografii

Dr hab. Piotr Nowak, Politechnika Wrocławska, Renesans techniki mokrego kolodionu

Dr Dariusz Pleśniak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Charakterystyka porównawcza obrazu z kamery wirtualnej programu 3D Studio Max i rzeczywistej Canon 550 D

Prof. Stefan Czyżewski, Uniwersytet Łódzki, Powiększanie w „Powiększeniu”
jako doświadczanie granicy poznania świata poprzez jego obraz

Prof. UAM Mikołaj Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Janusz Nowacki, ZPAF w Poznaniu, Od “Bitwy na lodowym polu”(1982) do “Luster pamięci”(2015). Janusza Nowackiego odyseja fotograficzna w starodrzewiu Rogalina

Prof. UŚ Aleksander Żakowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mikołaj Iliński, odsłona kolejna i nieostatnia

Ryszard Baranowski, Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Katowicach, Dawna fotografia kolorowa. Technika, dokumentacja, sztuka

Prof. ASP Zbigniew Zegan, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Fotografia -próba systematyki

Prof. AJD Jerzy Piwowarski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Tadeusz Pacewicz (1926-2008) – filmograf wczesnego dźwiękowego filmu niemieckiego i amerykańskiego

Kamil Pawlik, student Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Zainteresowania fotografią współczesnej młodzieży na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. B.Prusa w Częstochowie