Sopot – miejsce, ludzie, wydarzenia w albumach rodzinnych Karla-Ottona von Wechmara z lat 1928-1933.

Na początku 2014 r. Muzeum Sopotu powiększyło swoje zbiory o dwa albumy z fotografiami z lat 1928-1933, które przekazała w depozyt p.Ursula Weber-Kusch w imieniu swojej rodziny – pp. Christy i Hansa von Wiecków z Bochum. Albumy należały do Karla-Ottona von Wechmara, dyrektora sopockiego uzdrowiska w latach 1928-1933. Obszernie  dokumentują one zarówno działalność służbową dyrektora, wydarzenia kulturalne, sportowe i towarzyskie, jakie miały miejsce w tym okresie w kurorcie, jak i codzienne życie członków rodziny: żony Helli, córki Carmen oraz młodszego syna Ernsta-Dietricha. Na ponad 200 stronach albumów wyklejono około 1000 fotografii. Część z nich wykonana była przez członków rodziny, jednak wiele pochodzi ze znanych gdańskich i sopockich atelier fotograficznych: Photo Romana, Bruno Machtans, Gottheil & Sohn, F. Kergel, a także z wrocławskiego zakładu fotograficznego Photo Walter Silber

Na wystawie prezentowanej w Muzeum Sopotu do 20 lipca br. pokazano  przeszło 150 zdjęć z tego zbioru. Podzielono je w grupy tematyczne: zdjęcia rodzinne von Wechmarów oraz fotografie dokumentujące najważniejsze wydarzenia w mieście – Sopocki Tydzień Sopotu, bale karnawałowe, przedstawienia operowe, sopocką plażę. Były  też ciekawe zdjęcia lotnicze oraz fotografie przedstawiające gdańskie lotnisko we Wrzeszczu.

Fotografie, datowane i opatrzone komentarzami (a niekiedy dowcipnymi uzupełnieniami) pisanymi ręką Helli von Wechmar, stanowić mogą bezcenny materiał do badań aktywności kurortu w okresie międzywojennym.