„Plewiński. Na scenie”

Imponujący album fotografii teatralnych Wojciecha Plewińskiego, opublikowany na początku września 2018, to wspólne przedsięwzięcie Muzeum Fotografii w Krakowie i Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ukazuje wciąż niedostatecznie znaną część dorobku tego artysty, należącego do najważniejszych przedstawicieli pokolenia polskich fotografów powojennych.

Wojciech Plewiński to jeden z najbardziej wszechstronnych polskich fotografów. Jest autorem zarówno zdjęć portretowych, reklamowych, plenerowych, jak i reportaży. Wciąż nie w pełni znaną szerokiej publiczności jest jego fotografia teatralna, której jest niekwestionowanym mistrzem.

Plewiński od lat połowy ubiegłego wieku po początek wieku XXI udokumentował ponad 820 spektakli w różnych ośrodkach w Polsce. Rozpoczął w 1959 roku fotografując spektakle prezentowane na scenach krakowskich teatrów: Rapsodycznego, Słowackiego i Starego. Później fotografował również przedstawienia odbywające się na deskach Teatru STU i Teatru Ludowego w Krakowie, oraz teatrów w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Tarnowie, Bielsku, Łodzi i Zakopanem. Wśród nich znalazły się dokumentacje spektakli całej czołówki polskich reżyserów, m.in. Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy, spektakli Krystyny Skuszanki ze scenografią Józefa Szajny. Dokumentacja polskiego życia teatralnego stanowi zatem w sposób oczywisty olbrzymi i bodaj najważniejszy  wycinek twórczości fotograficznej Wojciecha Plewińskiego.

Album fotografii Wojciecha Plewińskiego ma charakter zarazem fotograficzny i dokumentalny, specjalistycznie teatrologiczny. Zawiera wybór około dwustu fotografii i prezentuje zdjęcia z około 50 spektakli. Jego celem jest jak najlepsze ukazanie rozległości dokumentacji stworzonej przez artystę, a jednocześnie ukazanie przemian języka wizualnego teatru w tym okresie.

Autorem  koncepcji, wyboru i układu zdjęć oraz tekstu jest Wojciech Nowicki.