„Nieuchwytna materialność” Witolda Węgrzyna w Gdańskiej Galerii Fotografii

Wystawa przygotowana przez Gdańską Galerię Fotografii w Zielonej Bramie jest pierwszą tak obszerną i przekrojową prezentacją artystycznego dorobku znakomitego fotografa – od jego debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, do dziś. Część z prac pokazana została publiczności po raz pierwszy.

Węgrzyn od początku swojej fotograficznej działalności analizuje naturę fotografii, jej artystyczne możliwości i granice. Swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu – podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Jednak tym, co czyni jego fotografie wyjątkowymi, jest umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu. Artysta niekiedy skupia się na jednym motywie i fotografuje go na różne sposoby: dokumentuje, wprowadza elementy iluzji lub bezpośrednio ingeruje w odbitkę. Witold Węgrzyn twórczo wykorzystując „błędy” fotograficzne: prześwietlenie, niedoświetlenie czy zadrapania, pyta nieustannie o istotę fotografii. Nie daje jednak gotowych odpowiedzi.
Sto fotografii wybranych na wystawę to oryginalne odbitki autorskie, także te, które zostały wykonane w technikach szlachetnych. Dokumentuje to bogactwo tematyki i różnorodność artystycznych strategii Węgrzyna.  (Na podstawie tekstu Mai Bieńkowskiej)

Wystawa czynna do 31 stycznia 2021.

Witold Węgrzyn (ur. 1945) artysta fotograf, pedagog. W latach 1959–1964 uczył się fotografii artystycznej w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie.
W 1965 roku został członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1968 roku podjął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku.
Od 1971 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i w wielu kadencjach zasiadał w jej Radzie Artystycznej. Pełnił przez wiele lat funkcję kierownika Pracowni Fotografii w PWSSP oraz Wyższych Zaocznych Studiów Fotografii na Wydziale Malarstwa i Grafiki oraz na Wydziale Grafiki ASP.
Był kuratorem i organizatorem wystaw studenckich oraz współautorem sukcesów swoich uczniów w konkursach międzynarodowych. W 1972 roku został uhonorowany tytułem Artiste FIAP nadawanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej.
Swoje prace prezentował na dwudziestu ośmiu wystawach indywidualnych i ponad trzystu sześćdziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem nagrody III oraz II stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1978, 1989).