Najciekawsze publikacje o fotografii z 2013 r.

A fotóművészet születése. A piktorializmustól a modern fotográfiáig (1889-1929). The birth of art photography. From pictorialism to modern photography (1889-1929) [katalog wystawy], Budapest 2012.

Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa. Opracowanie Małgorzata ZAWADZKA, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, 2013.

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej. Pod redakcją Wojciecha WALANUSA (Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1), Kraków, Universitas, 2012.

DOBROWOLSKA Anna, Fotograf z Auschwitz, Warszawa, Rekontrplan, Instytut Pamięci Narodowej, 2013.

DUNAJSKI Ireneusz Witold, Fotografia w Gdańsku. Photography in Danzig 1839-1862, Gdańsk, I. W. Dunajski, 2013.

Epoka Chopina – kultura romantyczna we Francji i w Polsce. Redakcja Andrzej PIEŃKOS, Agnieszka ROSALES RODRIGUEZ, Warszawa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Neriton 2013.

FONT-REAULX Dominique, Painting and Photography, 1839-1914, Paris 2012.

FORTY George, Trzecia Rzesza. Unikatowe kolorowe fotografie z okresu drugiej wojny światowej, Warszawa, Vesper, 2009.

Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, redakcja Scott WALDEN, przekład Izabela Wiech, Kraków, Universitas, 2013.

Fotografia kolekcjonerska 11. edycja. Aukcja połączona z wystawą, Warszawa, Art Inwestycje, 2013 – katalog.

Huculszczyzna w dawnej pocztówce i fotografii, Rzeszów, Libra PL, 2013.

Irena Jarosińska, pismo obrazkowe / picture writing, Warszawa, Ośrodek Karta, 2013.

JANCZYK Marek, ŚWIĘCH Iwona, Światło-czułe. Skarb z Limanowej. Kraków, Muzeum Historii Fotografii, 2013.

JAWORSKI Rudolf, PETERS Florian, Alltagsperspektiven im besetzten Warschau. Fotografien eines deutschen Postbeamter (1939-1944) / Perspektywy codzienności w okupowanej Warszawie. Fotografie niemieckiego urzędnika pocztowego (1939-1944), Marburg, Herder-Institut, 2013.

Kazimierz Dolny z lat 1934-1938 w fotografii Stanisława Magierskiego, Kazimierz Dolny, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2013.

KIZNY Tomasz, współpraca Dominique ROYNETTE, Wielki terror 1937-1938, Warszawa, Agora S.A., Bellona, Narodowe Centrum Kultury, 2013. Wersja francuska – Lozanna 2013.

KOZIEŃ Monika, Zawirowanie pustki / swirling emptiness, Kraków, Muzeum Historii Fotografii, 2013.

Kresy w starej fotografii. Zbiory Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Olszanica, BOSZ, 2013.

KRZANICKI Marcin, Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków, Universitas, 2013.

LECHOWICZ Lech, Historia fotografii. Część 1 / 1839-1939, Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, 2012.

Od dagerotypu do fotopocztówki. Materiały z sesji popularnonaukowej Zakopane 18-19 października 2013, Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, 2013 (Zeszyty Tatrzańskie nr 4).

PIKELYTĖ Zita, Photography of Lithuanian Province in 1918-1940, Vilnius, Vilnius Academy of Arts, 2012.

PINNEY Christopher, Photography and anthropology, London 2012.

Polski Słownik Biograficzny: t. 48, 2013 – DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna, „Szpakowski Wacław Karol (1883-1973), architekt, rysownik, fotograf….”; t. 49, 2013-2014 – SIARZEWSKI Wiesław, „Szubert Awit Henryk…”; SKREJKO Magdalena, „Szulc (do r. 1954 Schulz) Marian Mieczysław (1913-1979), fotograf, historyk i teoretyk fotografii, animator środowisk fotograficznych…”; LEWICKA-DEPTA Zofia, „Szulc Marian EUGENIUSZ (1922-1996), malarz, scenograf, fotografik…”.

RAIŃSKA Marzanna, Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej, Warszawa, Wydawnictwo Grafika, 2013.

STALA Paweł, SZNAJDER Mirosław, Była taka ulica. Marszałkowska na starych pocztówkach,  Warszawa, VEDA, 2013.

Stieglitz Alfred, Camera Work. The Complete Photographs 1903-1917, Sämtliche Fotografien 1903-1917, Wszystkie fotografie 1903-1917, Köln, Warszawa, Taschen, TMC Art, 2013.

Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich. Fotografie z XIX wieku. Pod redakcją Wojciecha WALANUSA, (Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2), Kraków, Universitas, 2013.

Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa w latach 50. Wybór i opracowanie: Katarzyna MIDOŃ-MITZNER, Krzysztof WÓJCIK, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, 2012.

Teksty Drugie, 2013, nr 4 (142) poświęcony głównie fotografii i jej relacjom z literaturą, a w nim m.in.:  BOJARSKA Katarzyna, „Słowo o fotografii” ; GRĄBCZEWSKA Małgorzata Maria, „Miscellanea photographica. Narodziny języka fotografii”; MOŚCICKI Paweł, „Migawki z bliskich spotkań”; LONG Jonathan J., „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Elementarzu wojennym Bertolda Brechta”; JENNINGS Michael W., „Nie blaknij. Oblicze niemieckiej historii w Ein-heit Michaela Schmidta”.

 Warszawa jak ze snu, Gdańsk-Sopot, Kallisto, 2001.

I i II wojna światowa. Polska i Polacy, Warszawa, Carta Blanca Sp. z o.o., 2010.

WOOLF Wirginia, CAMERON Julia Margaret, POPRZĘCKA Maria, Fakt, fikcja i fotografia albo co się zdarzyło we Freshwater, pomysł, wstęp i przekład Magda HEYDEL, Kraków, Znak, 2013.