“Na pierwszy rzut oka”. Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku w Opolu

Wna-1-rzut-oka-icon_thumbnailystawa otwarta w końcu października 2016 w Muzeum Śląska Opolskiego to jeden z największych przeglądów czeskiej fotografii w Polsce. Reprezentatywny wybór przeszło dwustu fotografii znanych czeskich fotografów obejmuje zarówno dzieła przedstawicieli awangardy z lat 20. i 30. XX w., jak i powojenne eksperymenty oraz przykłady fotografii współczesnej.
Osią wystawy są unikatowe dzieła klasyków międzywojennej fotograficznej awangardy, takich jak František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler czy Eugen Wiškovský. Pokazane zostały też prace najważniejszego czeskiego fotografa – Josefa Sudka. Istotne miejsce zajmuje fotografia lat 60. XX w., rozwijająca się w duchu eksperymentu i prezentująca najróżniejsze tendencje artystyczne. Do najwybitniejszych przedstawicieli czeskiej fotografii tego czasu należą członkowie ołomunieckiej grupy fotograficznej DOFO.
Na wystawie pokazano także fotograficzne akty (Miloslav Stibor, Jan Saudek), portrety i autoportrety (Dita Pepe), ponadto fotograficzną instalację przestrzenną ukazującą życie w latach 70. XX w. (Gabriel Frágner i Anna Gutová), a także zdjęcia wybitnych dokumentalistów – Jindřicha Štreita i Viktora Kolářa. Ostatnia część obejmuje fotografie autorów średniej i młodszej generacji (Pavel Mára, Václav Podestát, Libuše Jarcovjáková, Petra Steinerová, Daniel Poláček i inni).

Autorami wystawy są historyk fotografii – prof. Vladimír Birgus z Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i dr Štěpánka Bieleszová, kuratorka zbiorów fotograficznych Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.

Ekspozycji, nad którą honorowy patronat sprawuje ambasador Republiki Czeskiej w Polsce – Jakub Karfík, towarzyszy obszerna publikacja w 3 językach.
Wystawę można oglądać do 29 stycznia 2017.