Ludzie SHF

Urszula Czartoryska (1934-1998)

Wybitny krytyk i teoretyk fotografii, znawca sztuki współczesnej. Autorka wielu znakomitych publikacji, w tym kilku książek. Wieloletni kustosz i kierownik Działu Fotografii i Technik Wizualnych w Muzeum Sztuki w Łodzi. Należała do członków-założycieli Stowarzyszenia Historyków Fotografii. W latach 1990-1995  była członkiem zarządu, od marca 1995 aż do śmierci – wiceprezesem SHF.

Urodzona  27.07.1934 w Konarzewie koło Poznania, zmarła 7.08.1998 w Warszawie. Jej nieobecność w środowisku ludzi zajmujących się fotografią stała się szczególnie dotkliwa wobec znaczenia oraz rozległości jej dorobku pisarskiego i organizacyjnego związanego z fotograficznym życiem artystycznym, z którym była związana od początku aktywności zawodowej.

Studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zaraz po dyplomie, który obroniła w 1956 r., zaczęła pracę w redakcji miesięcznika “Fotografia”. Z tytułem tym była związana bardzo długo – do r.1973, później – w latach 1976–1989  należała również do redakcji kwartalnika “Fotografia”.

Początkowo zajmowała się głównie krytyką artystyczną. Był to bardzo ciekawy i ważny dla sztuki polskiej okresie po-październikowej odwilży. Poprzez współpracę ze Zbigniewem Dłubakiem, redaktorem naczelnym “Fotografii”, Urszula Czartoryska trafiła do bardzo aktywnie działającego w Warszawie środowiska artystycznego grupującego  twórców zdecydowanie opowiadających się za sztuką nowoczesną. czytaj więcej +