“Ciemne świecidło” – fotografie Michała Greima w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

Wystawa „Ciemne świecidło. Fotografie Michała Greima (1828–1911)” ukazuje zachowany w kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie dorobek Michała Greima, wybitnego, na długie lata zapomnianego fotografa, osiadłego w Kamieńcu Podolskim. Blisko pięćdziesiąt oryginalnych odbitek to największa jak dotąd prezentacja tego dzieła.

Greim Michał Greim należał do pokolenia fotografów rzemieślników, którzy w prowadzeniu zakładu fotograficznego świadczącego usług i dla ludności widzieli szansę na dorobek; jak wielu, zderzył się z rzeczywistością biednego rynku. Próbował swoich sił na różnych polach, był antykwariuszem, przez całe życie borykał się z trudnościami finansowymi. Najbardziej charakterystyczne dla jego dzieła fotograficznego są właśnie takie zdjęcia, jakie przechowuje w swoim archiwum Muzeum Etnograficzne w Krakowie: typy ludowe Podola i Besarabii, Żydzi, przedstawiciele rozmaitych – dziś już nieistniejących – zawodów: kat, bednarz, handlarz ryb.

Ten ważny dokument epoki jest jednocześnie ważkim dokonaniem artystycznym; Greima zaliczyć można do najciekawszych polskich fotografów dziewiętnastego stulecia: dokumentalista i rzemieślnik mocą własnego talentu stał się wybitnym artystą, a w jego fotografiach dostrzegać zaczęto rys portretu psychologicznego.

Kuratorem wystawy jest Wojciech Nowicki – eseista, tłumacz, fotograf, pomysłodawca wystaw, autor książek (m.in.) Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu (2012) czy Salki (2013). Jego książka Dno oka. Eseje o Fotografii (2010) otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike. Oprócz publikacji poświęconych fotografii w dorobku autora znajdują się liczne teksty na temat kuchni, między innymi wydana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie książka Stół jaki jest. Wokół kuchni w Polsce (2011).

(wpis na podstawie informacji na stronie organizatora: http://etnomuzeum.eu/Aktualnosci,612_ciemne_swiecidlo_fotografie_michala_greima_na_wystawie.html)