Adam Czarnowski (1918 – 2010)

Zasłużony krajoznawca, dziennikarz, fotografik, kolekcjoner. Członek SHF od 1999 r.

Ur. w Białej Wielkiej. Do wybuchu wojny ukończył dwa Semestry Wyższej szkoły Handlowej w Warszawie. Następnie konspiracyjnie studiował w Miejskiej Szkole Handlowej, prowadzonej przez prof. Edwarda Lipińskiego. W 1944 r. Niemcy zabrali go wraz z żoną do obozu pracy na linii frontu nad Bugiem.

Po wyzwoleniu przebywał w Krakowie, następnie pracował w Wałbrzychu. W 1949 r. powrócił do Warszawy i tu podejmował różne prace doraźne, równocześnie uzupełniał wykształcenie. W 1952 r. związał się z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Był kierownikiem biura Oddziału Warszawskiego, później pracował w Zarządzie Głównym PTTK. Równocześnie zajął się fotografowaniem, prowadził serwis fotograficzny w redakcji pisma „Turysta”, zajmował się też kolekcjonerstwem (pocztówki) oraz działalnością pisarską i publicystyczną. Aktywnie działał w agendach społecznych PTTK: górskiej, krajoznawczej, fotograficznej i kolekcjonerskiej, prowadząc imprezy, szkolenia, prelekcje itp.

Od 1958 do 1979 r. był redaktorem miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”. Zajmował się publicystyką oraz organizowaniem rozmaitych imprez i akcji dla czytelników. Odbył szereg wypraw turystycznych do krajów Europy i Azji. W 1979 r. przeszedł na emeryturę.

W następnych latach zajmował się działalnością społeczną w PTTK, także w PTSM i w Ministerstwie Oświaty i Wychowania. Dużo publikował w różnych czasopismach. Współpracował m.in. z pismami „Na Szlaku”, „Wierchy”, „Ziemia”. Jest też autorem, bądź współautorem ponad 20 książek i różnych opracowań popularno-naukowych, w tym kilku publikacji dotyczących fotografii: W kręgu dawnych pocztówek, wystawa Poznań 1986; Awit Szubert. Fotografia tatrzańska. Galeria Fotografii „pf”, Poznań 1998 (katalog wystawy); Historia fotografii krajoznawczej PTK – PTTK, Łódź 2000; Polska fotografia krajoznawcza, Łódź 2000 (tekst; pod kierunkiem Pawła Pierścińskiego), Kalendarium polskiej fotografii krajoznawczej o zasięgu ogólnopolskim 1839–2004, Warszawa-Łódź 2004.

Honorowy Członek PTTK oraz Warszawskiego Klubu Kolekcjonerów, Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców. Laureat odznaczeń państwowych, m.in. Krzyża Kawalerskiego OOP, Złotego Krzyża Zasługi Medalu Komisji Edukacji Narodowej, a także wielu odznak, takich jak m.in. Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz Turystyki, Honorowy Fotograf Krajoznawca Polski.

Swoją kolekcję dawnych pocztówek krajoznawczych przekazał do Biblioteki Narodowej w Warszawie, zaś jego zbiory fotograficzne trafiły do Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi.