Zofia Chomętowska: Między kadrami. Fotografie z lat 1925-1945.

Kolejna odsłona wystawy, stanowiącej obszerną prezentację fotografii Zofii Chomętowskiej (1902-1991) odbyła się w maju i czerwcu 2014 r. w  Olsztynie w Galerii Rynek MOK (ul. Stare Miasto 24/25).

Ta artystka – niezwykła i do niedawna zapomniana postać polskiej kultury, należała do najbardziej znanych i nagradzanych fotografek lat 30. w Polsce. Wystawa przypomniała jej zdjęcia, wielokrotnie nagradzane w okresie 20-lecia międzywojennego. Ponad 80 fotografii z Polesia, gdzie Chomętowska urodziła się i mieszkała wiele lat, było okazją do przypomnienia m.in. o historii wielokulturowego terenu, zamieszkałego przez Poleszuków, Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów.