Wydarzenia

Jerzy Lewczyński – Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych

110 zdjęć pl_fo_lewczynski_autoportret_3411647zmarłego w 2014 roku nestora polskiej fotografii Jerzego Lewczyńskiego można oglądać na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, otwartej 19 listopada 2015. To pierwszy po śmierci artysty monograficzny i przekrojowy przegląd jego prac. Fotografie pochodzą z prywatnych kolekcji Cezarego Pieczyńskiego i Dariusza Bieńkowskiego. Najstarsze powstały w połowie lat 50. ubiegłego wieku, najmłodsze datowane są na rok 2003.

Jerzy Lewczyński od początku drogi artystycznej przyciągał uwagę swoją postawą artystyczną oraz – co nie mniej istotne – magnetyczną osobowością. Fotografię uprawiał amatorsko od II wojny światowej, ale poważniej zainteresował się nią na początku lat 50., tworząc także prace socrealistyczne. W latach 1957-1960 był członkiem nieformalnej grupy skupiającej oprócz niego Zdzisława BeksińskiegoBronisława Schlabsa. czytaj więcej +

Zebranie naukowe SHF w listopadzie 2015

Podczas  zebrania naukowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii 19 listopada 2015  p. Piotr Jamski z IS PAN przedstawił działalność fotograficzną zasłużonego, choć mało znanego badacza sztuki, kolekcjonera, numizmatyka, konserwatora, który działał od początku XX w. na wschodnich ziemiach polskich – Józefa Jodkowskiego.

Jodkowski fotografię uważał za niezwykle cenne narzędzie dla badacza sztuki i choć nie dysponował najlepszym, profesjonalnym sprzętem, dzięki swej ogromnej pracowitości i pomysłowości uzyskiwał jako fotograf dokumentalista znakomite rezultaty. Niezwykle cenna jest zwłaszcza wykonana przez niego w latach 1910-1913 dokumentacja fotograficzna wspaniałej cerkwi w Supraślu (650 negatywów szklanych), która znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. Referent omówił ten zbiór, porównując m.in. niektóre ujęcia Jodkowskiego z wcześniejszą – z 1864 r. i późniejszą, autorstwa H. Poddębskiego – dokumentacją wnętrz supraskiej cerkwi. czytaj więcej +

Urzekająca paralaksa. Fotografia i jej obrazy

wystPozn1Wśród autorów blisko dwustu pięćdziesięciu dzieł wybranych na wystawę, jaka otwarta została w Muzeum Narodowym w Poznaniu 25 października 2015, byli zarówno mistrzowie przedwojenni, jak i artyści najmłodszego pokolenia, piktorialiści i konceptualiści, zwolennicy racjonalizmu przedstawienia i surrealiści. Dzieła te łączyło wspólne dla ich autorów poszukiwanie fotograficznego obrazu doskonałego, czyli takiego, który w ocenie twórcy idealnie odpowiada jego wizji. Ów obraz, byt tajemniczy, niełatwy do zdefiniowania, jest bowiem nie tylko tym, co zamyka się w kadrze zdjęcia, nie tylko jego kompozycją, którą potrafimy zobaczyć i dokładnie opisać. To również spojrzenie artysty, jego wizja rzeczywistości. Spotykają się w obrazie fotograficznym, który powstaje z nałożenia się na siebie spojrzenia obiektywu i wizji autora, z przyniesioną przez odbiorcę wiedzą i jego wyobrażeniem świata.

Większość prac stanowiły tradycyjne, czarno-białe zdjęcia, a znaleźć można tu było chyba wszystkie wątki ikonograficzne obecne w sztuce i fotografii, takie jak akt, portret, scena rodzajowa czy martwa natura. czytaj więcej +

Sympozjum “Fotografia i film-twórcy, dzieła, badacze” na AJD w Częstochowie

W dniach 22-23 października 2015 w Częstochowie odbyło się sympozjum Fotografia i film-twórcy, dzieła, badacze, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy udziale Muzeum Produkcji Zapałek i Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych środowisk akademickich, którzy od lat spotykają się na częstochowskich seminariach. Niektóre wystąpienia stały się zaczynem bardzo ożywionej dyskusji. czytaj więcej +