Zebranie naukowe SHF

Tematem kolejnego zebrania naukowego Stowarzyszenia Historyków Fotografii, które odbyło się 25 września 2014 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, była “Historia fotografii Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem fotografów Elbląga”. Prelegentka, p. Danuta Thiel-Melerska z Berlina przedstawiła historię pojawienia się (już jesienią 1839 r.) i szybkiego rozpowszechnienia wynalazku Daguerre’a, na terenach Prus Wschodnich (ze stolicą w Królewcu)  i Zachodnich (ze stolicą w Gdańsku). Proces ten przedstawiony został w kontekście ówczesnej sytuacji historycznej i politycznej ziem pruskich oraz na tle  szczególnej roli, jaką dzięki swemu położeniu na styku obu regionów pełnił Elbląg. Wykład ilustrowały głównie fotografie z bogatych zbiorów własnych prelegentki. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja, m.in. na temat dostępności materiałów źródłowych do badań tego tematu.