PHOTO CLASSEUR Adama i Jadwigi Czartoryskich

W warszawskim Domu Spotkań z Historią odbyła się w lutym i marcu 2014 r. wystawa PHOTO CLASSEUR  Adama i Jadwigi Czartoryskich przygotowana przez Barbarę Caillot-Dubus, wnuczkę Adama i Jadwigi, dziennikarkę, pisarkę i fotografkę oraz Marcina Brzezińskiego, pisarza i autora wystaw fotograficznych.
Składały się na nią zdjęcia z prywatnej kolekcji Adama i Jadwigi Czartoryskich, którzy nie zajmowali stanowisk publicznych i nie uczestniczyli w życiu politycznym, zostawili natomiast po sobie unikatową kolekcję zdjęć,  będącą niezwykle cennym świadectwem obyczajowości widzianej oczami ostatniego pokolenia urodzonego i wychowanego w realiach ziemiańskiego świata. W zbiorze prócz fotografii portretowych bliższej i dalszej rodziny znajdowało się wiele zdjęć dokumentujących życie codzienne końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Jadwiga Czartoryska, od wczesnej młodości zainteresowana fotografią, utrwaliła na kliszach setki scen rodzinnych, z przyjaciółmi i znajomymi, widoków okolicy rodzinnego domu i odwiedzanych miejsc.