Fototeka ZPAF

Związek Polskich Artystów Fotografików, istniejący od 1949 roku, posiada duży zbiór gromadzonych przez lata negatywów i pozytywów fotograficznych, wśród nich cenne dzieła najznakomitszych polskich fotografów, takich m.in. jak Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Benedykt Jerzy Dorys, Edward Hartwig, Edmund Kupiecki, Tadeusz Wański, Feliks Zwierzchowski, Zofia Rydet, Henryk Hermanowicz, Paweł Pierściński. Do niedawna zbiory te nie były w pełni zinwentaryzowane ani dostępne.
W 2014 roku, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się rozpocząć proces digitalizacji i upowszechnienia części kolekcji. BułhakZdigitalizowanych zostało 1166 obiektów, wśród nich 330 negatywów (w tym płytki szklane) oraz 836 pozytywów następujących autorów: Jana Bułhaka, Pawła Pierścińskiego, Edwarda Hartwiga, Harry’ego Weinberga, Lecha Charewicza, Andrzeja Zborskiego, Mariana Musiała, Stanisława Popławskiego, Feliksa Zwierzchowskiego, Tadeusza Kowalskiego, Mariana Murmana, Stanisława Fitaka oraz zbiór kart gabinetowych z przełomu XIX i XX wieku http://www.fototeka-zpaf.pl/index.html
Dzięki dotacji wyposażono także pracownię digitalizacyjną oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie dla powstającej właśnie Agencji ZPAF, która będzie zajmowała się promocją i udostępnianiem dzieł objętych ochroną przez Biuro Praw Autorskich ZPAF.